Digitalt slagfält

Författare:

 • Lisa Kaati
 • Katie Asplund Cohen
 • Nazar Akrami
 • Amendra Shrestha
 • Johan Fernquist
 • Björn Pelzer
 • Frej Welander
 • Tim Isbister

Publiceringsdatum: 2019-10-24

Rapportnummer: FOI-R--4813--SE

Sidor: 75

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • radikalnationalism
 • antisemitism
 • avhumanisering
 • digitala miljöer

Sammanfattning

Denna rapport ingår i det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut och i vilket kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda ska utföras (Ku2016/01373/D samt Ju2018/01298/KRIM). Den senaste tiden har ett flertal attentat inträffat runtom i världen där gärningspersonen inspirerats av radikalnationalistiska ideologier. I många av fallen har förövaren varit aktiv i digitala miljöer där de också i vissa fall publicerat en avsiktsförklaring innan attackerna ägt rum. I den här rapporten ger vi en inblick i hur radikalnationalistiska ideologier idag tar sig uttryck i digitala miljöer. I den här rapporten studerar vi både miljöer med tydlig ideologisk profil, och några av de ocensurerade så kallade "free speech"-miljöer som tenderar att dra till sig personer med radikalnationalistiska sympatier. Vi studerar också hur trollkulturen på internet, med sitt ironiska och insinuanta tilltal, används för att dels manipulera politiska motståndare, dels för att kringgå personligt ansvar och undvika repressalier. Hatbudskap, konspirationsteorier och avhumanisering är några av de metoder som används för att tillskriva individer och grupper egenskaper som gör dem till legitima måltavlor för våld. I dessa miljöer förekommer också glorifiering av terrorister och våldsverkare.