Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering - Uppdragsbeskrivning och kravställning

Författare:

  • Vahid Mojtahed
  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2020-04-29

Rapportnummer: FOI-R--4844--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Markstrid
  • Modellering
  • Simulering
  • Avdömningsunderlag
  • Analys
  • Värdering

Sammanfattning

Inom området Stöd till spelverksamhet och värdering har projektet Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering (SSSV) haft till uppgift att stödja med utveckling av simuleringsmodeller, för att bidra till framtagande av avdömningsunderlag med underlag från simulering och dataanalys. Fokus för projektet SSSV har varit att med simulering som metod utveckla förmågan att ta fram avdömningsunderlag för markstrid. För att ta fram dataunderlag krävs lämpliga simuleringsmodeller och indata. En tidigare genomförd inventering visar att det saknas för uppdraget relevanta simuleringsmodeller. Spelverksamhet, studier och värdering är verksamheter som stöds av simulering på olika nivåer. Att överföra resultat från tekniska systemmodeller till övergripande frågeställningar är ett reellt problem. För att signifikant bidra till förmågan att producera avdömningsunderlag behövs modeller för frågeställningar ovanför systemnivå. Syftet med denna rapport är att redogöra för de förutsättningar som har legat till grund för projektet, samt vad det innebär avseende innehåll och omfattning att ta fram en simuleringsmodell för mekaniserad markstrid som kan användas för värdering av olika typsituationer. Varefter projektet har fortskridit har det blivit uppenbart att projektresultatet utgör en grundstomme, som uppvisat god potential för att uppnå målet. Att fullfölja utvecklingen är ett stort åtagande som kräver tydlig styrning samt adekvata resurser över en längre tid.

Dela sidan