Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering - Översiktlig modellbeskrivning

Författare:

  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2020-05-04

Rapportnummer: FOI-R--4845--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Systemmodeller
  • Markstrid
  • Simulering
  • SSSV

Sammanfattning

Inom projektet Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering (SSSV) har simuleringsmodellen SSSV Mark 2018 utvecklats under perioden 2016 - 2018. Uppdragets ursprung var uppdragsgivarens behov av avdömningsunderlag för markstridsdelen i primärt operativa spel. Ett uttalat syfte med modellen var att kunna producera statistiska utfall som kan ligga till grund för framtagning av avdömningsunderlag. Modellens huvudsakliga användningsområde är för analytiska studier av mekaniserad markstrid, där både teknisk prestanda och taktiskt beteende på olika ledningsnivåer är centrala parametrar. I modellen kan egna och fientliga styrkor organiseras hierarkiskt i plutoner, kompanier, bataljoner, etc. I detta dokument ges en översiktlig beskrivning av simuleringsmodellen och dess ingående delmodeller för omvärld, uppträdande, vapenverkan, detektion och klassificering.