Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering - Scenario- och situationsbeskrivning

Författare:

  • Patrik Thoren
  • Farzad Kamrani

Publiceringsdatum: 2020-05-04

Rapportnummer: FOI-R--4847--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Simuleringsmodell
  • Scenario
  • Mikrosituation
  • Scenarioparametrar
  • FLAMES

Sammanfattning

Simuleringsmodellen SSSV Mark 2018 har utvecklats under 2016 - 2018 inom projektet Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering (SSSV) för att generera data för att konstruera avdömningsunderlag (AU). Simuleringar med modellen sker inom ramen för ett (övergripande) hög-nivå-scenario och inom ramen för en (specifik) låg-nivå-situation. Beroende på vad syftet är med simuleringen måste de olika typerna och nivåerna av scenario definieras, parametriseras och beskrivas i olika hög grad. Rapporten diskuterar de olika nivåerna på scenario och scenariodetaljer och vad som är relevant för ett antal olika användningssätt för modellen. De specifika parametervärden som använts för demonstration av SSSV Mark 2018 presenteras i slutet av rapporten.