Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering - Beteendemodeller

Författare:

  • Daniel Oskarsson
  • Tommy Westman

Publiceringsdatum: 2020-05-06

Rapportnummer: FOI-R--4848--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • Beteendemodeller
  • Beteendeträd
  • SSSV
  • Markstrid
  • Simulering

Sammanfattning

Denna rapport redogör för agentbeteenden som implementerades i markstridsmodellen SSSV Mark 2018, som utvecklats i projektet Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering (SSSV) under perioden 2016 - 2018. Beteendemodellerna omfattar huvudsakligen grundläggande beteenden för rörelse och strid i terrängen hos i första hand vagnar och plutoner, men till viss del också på nivåerna kompani och bataljon. I beteendena ingår bland annat hantering av sammanstöt med fientliga styrkor samt åtgärder för överlevnad, beroende på uppgift och situation. Därtill modelleras, till olika mognadsgrad, mer specifika beteenden för eldöverfall, omfattning, kringgång, formationshantering och indirekt eld. Rapporten diskuterar vilka designval som gjordes för att göra modellerna robusta och tar upp avgränsningar samt utmaningar som behöver hanteras i fortsatt arbete.

Dela sidan