Whither transatlantic security? Values, interests and the future of US - European relations

Författare:

 • Niklas Rossbach

Publiceringsdatum: 2019-12-13

Rapportnummer: FOI-R--4869--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • EU
 • Europa
 • geopolitik
 • imperium
 • kalla kriget
 • Kina
 • Kissinger
 • NATO
 • transatlantiska relationer
 • transatlantisk uppgörelse
 • Trump och USA

Sammanfattning

"Geopolitikens återkomst" är ofta hur dagens globala förändringar, och revanschistiska makters utmaningar av den internationella regelbaserade ordningen sammanfattas. Asiens ökande betydelse och påverkan på maktbalansen i världen och den ryska aggressionen mot Ukraina är bara två exempel på hur internationell politik dramatiskt har förändrats. Även västvärlden, USA och Europa, präglas av förändring. Europeisk integration och Natos expansion är svårare frågor idag än vid millennieskiftet. Inte minst Brexit är en utmaning för EU:s utveckling. Nato har återigen behövt fokusera på Europa istället för på operationer långt borta. Det är dock alltjämt oklart i vilken utsträckning alliansens medlemmar delar samma hotuppfattning. I USA verkar retorik och agerande inte alltid gå i takt. Denna rapport studerar transatlantiska relationer och vart de kan ta vägen. De frågor som relationen mellan USA och Europa ställs inför är dock av sådan fundamental karaktär att det är nödvändigt att ställa frågan: hur kan vi förstå transatlantiska relationer?