Utveckling av Systemförmåga. Projektrapport 2017-2019

Författare:

  • Pontus Hörling
  • Tomas Melin
  • Vahid Mojtahed
  • Maximilian Tomac

Publiceringsdatum: 2020-05-20

Rapportnummer: FOI-R--4889--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Flygsystem- och rymdfrågor

Nyckelord:

  • System-of-Systems
  • Flygteknik
  • Flygsystem

Sammanfattning

Projektet Utveckling av Systemförmåga har löpt under tre år. De tidigare årens resultat har rapporteras separat i respektive årsrapporter. Arbetet under 2019 var indelat i fyra delmoment: Omvärldsbevakning av flygsystemområdet och närliggande luftförsvarsfrågor. Litteraturstudie av System-of-Systems Engineering att tjäna som teoretiskt ramverk för att bygga upp ett framtida systemsimuleringsramverk. Kravställning på ett simuleringsramverk som kan användas till att göra tekniska utvärderingar av flygsystem i olika nivåer. En fördjupad analys av ett generiskt lätt robotsystem med MALD-systemet som förlaga genomfördes på delsystemnivå för att värdera dels prestanda, dels få kännedom om simuleringsmetoderna och verktygens förmågor och robusthet. Under 2017 producerades en teknikgenomgång av nya teknologier som bedöms kunna möjliggöra nya taktiker och operationsmöjligheter. De områden som täcktes var: Adaptiva/agila system, Passiva elektrooptiska system, Laserteknik, Radar och Human-Autonomy Teaming och plattformar som hypersoniska Vapen Under 2018 genomfördes en preliminär systemanalys av ett tillgängligt luftburet robotplattformssystem från USA, Raytheons ADM-160 MALD. En analys av den historiska användningen med progenitära system samt en ekonomisk analys av utnötning presenterades.

Dela sidan