Förslag till framtida inriktning av forskning avseende modellering och simulering

Författare:

 • Johan Blixt
 • Jonas Hermelin
 • Vahid Mojtahed
 • Mateusz Stec
 • Ulf Söderman
 • Patrik Thoren

Publiceringsdatum: 2020-04-20

Rapportnummer: FOI-R--4893--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • modellering och simulering
 • behovsanalys
 • omvärldsanalys
 • forskningsinriktning

Sammanfattning

Modellering och simulering (M&S) är ett tvärvetenskapligt område med relevans för en lång rad områden, både gällande tillämpningar och forskning. I försvarssammanhang nyttjas M&S bland annat i samband med konceptanalyser, utveckling och utvärdering av materielsystem, metod- och taktikutveckling samt vid utbildning och träning. M&S tillämpas även inom de flesta forskningsområden vid FOI. Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för hur M&S-forskning kan stödja Försvarsmakten, vad som är aktuellt i omvärlden gällande M&S samt identifiera möjliga forskningsinriktningar M&S. Rapporten redovisar (1) resultatet av en omvärldsanalys över aktuella forskningstrender gällande M&S, (2) resultatet av en behovsanalys av M&S-forskning baserat på intervjuer med representanter från Försvarsmakten, FMV och FOI, samt slutligen (3) tre olika forskningsinriktningar som skulle kunna tillgodose delar av behoven. De tre föreslagna inriktningarna är värdering och beslutstöd, utbildning och träning samt M&S kunskapsbas. Värdering och beslutstöd samt utbildning och träning lägger ett större fokus på forskning som är knuten till specifika utmaningar hos Försvarsmakten identifierade i behovsanalysen. M&S kunskapsbas fokuserar på förutsättningsskapande verksamhet för att på ett mer generellt plan vidmakthålla och höja FOI:s kompetens inom M&S som område i stort.

Dela sidan