Russia and international cooperation on counter-terrorism

Författare:

 • Jakob Hedenskog

Publiceringsdatum: 2020-03-30

Rapportnummer: FOI-R--4916--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Ryssland
 • terrorism
 • kontraterrorism
 • Nordkaukasien
 • Tjetjenien
 • Dagestan
 • Ingusjien
 • Kabardino-Balkarien
 • Shanghai Cooperation Organisation
 • FN
 • mänskliga rättigheter
 • Syrien
 • Kina
 • förebyggande av terrorism
 • PVE
 • internetsuveränitet

Sammanfattning

Sedan terroristattackerna mot USA den 11 september 2001 har det internationella samarbetet kring kontraterrorism legat högt upp på dagordningen, särskilt inom FN. Baserat på sina egna erfarenheter av terrorbekämpning såväl hemmavid, i Tjetjenien och Nordkaukasien, liksom i Syrien, använder Ryssland i allt högre grad kontraterrorism som ett medel att öka sitt internationella inflytande. Rapporten illustrerar hur rysk diplomati arbetar nära med brottsbekämpande myndigheter i arbetet mot terrorism. Detta samarbete stärker greppet som Rysslands auktoritära ledning har över den ryska inrikespolitiska utvecklingen i allmänhet och förstärker de ryska åtgärderna i kampen mot terrorism i syfte att öka Rysslands internationella inflytande.