The Chinese Communist Party and the Diaspora– Beijing’s extraterritorial authoritarian rule

Författare:

  • Oscar Almén

Publiceringsdatum: 2020-04-02

Rapportnummer: FOI-R--4933--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Kina
  • diaspora
  • extraterritoriella handlingar
  • medborgarskap
  • nation
  • auktoritärt styre

Sammanfattning

Denna rapport undersöker det kinesiska kommunistpartiets politik för den kinesiska diasporan samt säkerhetskonsekvenser för diasporan och för de stater där de är bosatta. Eftersom Kina inte accepterar dubbelt medborgarskap är en stor andel av den kinesiska diasporan inte kinesiska medborgare. När Kinas ledare beskriver det kinesiska folket refererar de emellertid kontinuerligt till härkomst och blodslinje. Enligt denna uppfattning kan alla utländska medborgare med kinesiskt härkomst inkluderas i den kinesiska nationen. Kombinationen av etnisk nationalism och ett auktoritärt system är inte unikt för Kina, men Kinas globala inflytande, storleken på den kinesiska diasporan och den omfattande organisation som partistaten engagerar för att påverka kineser som bor utomlands gör att Kina sticker ut i jämförelse med andra auktoritära stater. För att påverka den kinesiska diasporan använder sig den kinesiska partistaten ibland av extraterritoriella handlingar. De medlemmar av diasporan som partiet anser vara lojala kan i vissa fall användas för att påverka politik i värdlandet till förmån för Kinas nationella intressen. Motståndare till partiet riskerar däremot att hotas eller till och med bortföras. Säkerhetskonsekvenser av detta omfattar bland annat att kommunistpartiet utövar inflytande i andra staters inrikespolitik, säkerhetshot mot enskilda diasporamedlemmar och att internationell rätt undermineras.