Modellbaserad prediktion av säkerhetspolitiska händelser

Författare:

  • Jonas Clausen Mork
  • Carina Gunnarson
  • Michael Jonsson
  • Farzad Kamrani

Publiceringsdatum: 2020-06-11

Rapportnummer: FOI-R--4954--SE

Sidor: 85

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • prediktion
  • säkerhetspolitik
  • statistik
  • maskininlärning

Sammanfattning

Denna rapport undersöker fyra modellbaserade konfliktprediktionssystem - ICEWS, PVRAM, CRAM och ViEWS - avseende övergripande arkitektur, inriktning och teknikval. Även FOI:s produktion inom afrikanska säkerhetspolitiska studier har studerats. Dessa två delstudier ligger sedan till grund för ett resonemang kring möjligheten, och nyttan med, att FOI skulle bygga upp en egen förmåga att konstruera och använda prediktiva system inom det säkerhetspolitiska området. Till slutsatserna hör att flera teknologiska framsteg, i synnerhet under det senaste decenniet, påtagligt har förbättrat möjligheterna att konstruera kapabla säkerhetspolitiskt inriktade prediktiva system. Det finns också en växande mängd praktiska erfarenheter av att konstruera dylika system både inom den akademiska forskningen och inom privata företag. Att döma av inriktningen på FOI:s afrikanska säkerhetspolitiska studier så är prediktiva bedömningar något som återkommande spelar en viktig roll. Bedömningen är därför att den säkerhetspolitiska analysverksamheten har nytta av en förstärkt prediktiv förmåga. FOI bedöms slutligen ha goda förutsättningar för att såväl konstruera som äga prediktiva system inom det säkerhetspolitiska området, även om utvecklingen av dem sannolikt innebär betydande utmaningar.

Dela sidan