Navigating in a complex neighbourhood - Algeria’s responses to security challenges in Libya and the Sahel

Författare:

  • Alexandra Hallqvist
  • Bitte Hammargren

Publiceringsdatum: 2020-04-27

Rapportnummer: FOI-R--4960--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Algeriet
  • Libyen
  • Sahel
  • Maghreb
  • externa aktörer
  • säkerhetspolitik

Sammanfattning

Algeriet har traditionellt haft en stabiliserande roll i en konfliktdrabbad och instabil region. Idag står landet inför omfattande politiska och ekonomiska utmaningar, samtidigt som utvecklingen i framförallt Libyen och Sahel utgör komplexa och gränsöverskridande hot för landets säkerhet. Denna rapport har ett tvådelat syfte. Förutom att ge en överblick över centrala aspekter i Algeriets historia, politik, ekonomi, militär och den aktuella politiska händelseutvecklingen, syftar rapporten till att analysera hur Algeriet agerar i relation till instabiliteten i Libyen och Sahel. I rapporten diskuteras även om Algeriets egen inrikespolitiska och ekonomiska situation kan komma att påverka landets agerande gentemot dessa närområden. I rapporten dras slutsatsen att Algeriet hanterar ett försämrat säkerhetsläge i Libyen och Sahel med såväl diplomatiska som militära och ekonomiska medel. Trots stora regionala utmaningar och inrikespolitiska förändringar har Algeriet i hög grad hållit fast vid principer som formades efter landets självständighetskrig 1954- 1962, såsom icke-inblandning och alliansfrihet. Kontrollen av landets gränser och kontraterrorism är två prioriterade områden. I nuläget tyder ingenting på att denna hållning kommer att ändras på kort sikt. Inrikespolitisk turbulens och ekonomiska svårigheter leder dock till att Algeriets förhållningssätt till konflikterna i närområdet är mer oförutsägbara i ett längre perspektiv.