China and Iran - an unequal friendship

Författare:

 • Erika Holmquist
 • Johan Englund

Publiceringsdatum: 2020-06-15

Rapportnummer: FOI-R--4976--SE

Sidor: 44

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Kina
 • Iran
 • USA
 • strategiskt partnerskap
 • samarbete
 • JCPOA
 • handel
 • energi
 • sanktioner

Sammanfattning

Relationen mellan Kina och Iran har fördjupats under det senaste årtiondet och uppgraderats till ett s.k. "omfattande strategiskt partnerskap". Kina är Irans största handelspartner och den viktigaste exportmarknaden för iransk olja. Ur Pekings perspektiv är Tehran en strategiskt viktig partner i en ekonomiskt betydelsefull region där många länder är allierade med USA. Iran och Kina delar inställningen att en USA-ledd världsordning inte är önskvärd och vill hellre se en multipolär ordning. För Iran är kinesiska infrastrukturinvesteringar mycket viktiga, och tack vare sitt geografiska läge kan Iran på sikt bli en strategisk nod i Pekings omfattande handels- och transportnätverk Belt and Road Initiative. Därmed finns det alltså komplementära och gemensamma politiska, ekonomiska och militära intressen. Den bilaterala relationen har dock försvårats i och med USA:s beslut att lämna kärnavtalet och återinföra sekundärsanktioner. Irans ekonomi har drabbats mycket hårt och dess beroende av Kina har ökat. Följaktligen betraktar Iran i ökande grad Kina som en ekonomisk livlina. För Kinas del medför landets starka förankring i den globala ekonomin att banden med Iran måste balanseras mot relationen med USA. Således nedgraderar Peking temporärt sina relationer med Iran för att undvika att ytterligare försvåra de redan ansträngda relationerna med USA, utan att samtidigt alienera Iran.