Western Military Capability in Northern Europe 2020: Part I Collective Defence

Författare:

 • Eva Hagström Frisell
 • Krister Pallin
 • Johan Engvall
 • Albin Aronsson
 • Jakob Gustafsson
 • Robert Dalsjö
 • Michael Jonsson
 • Björn Ottosson
 • Bengt-Göran Bergstrand
 • Viktor Lundquist
 • Diana Lepp
 • Anna Sundberg

Publiceringsdatum: 2021-03-11

Rapportnummer: FOI-R--5012--SE

Sidor: 132

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Nato
 • EU
 • regionalt samarbete
 • bilateralt samarbete
 • säkerhetspolitik
 • försvarspolitik
 • militärutgifter
 • kollektivt försvar
 • väpnade styrkor
 • militär policy
 • militär doktrin
 • militär förmåga
 • beredskap
 • krigsspel
 • värdering

Sammanfattning

Slutsatsen av vår analys av västlig militär förmåga i Nordeuropa 2017 var att det fanns flera brister i jämförelse med Ryssland vad gäller högintensiv krigföring. Bedömningen var att väst skulle behöva avsätta betydande resurser och tid för att ändra på situationen. År 2020, tre år senare, var vår önskan att förbättra analysen och genomföra en systematisk värdering avseende styrkebalansen mellan väst och Ryssland. Syftet är att identifiera viktiga särdrag i balansen avseende relativa styrkor och svagheter. Vi drar också några viktiga slutsatser för arbetet med att förbättra det västliga försvaret av Nordeuropa. För att upprätthålla den politiska sammanhållningen i väst finns det ett behov att visa solidaritet i hanteringen av Ryssland såväl som av andra strategiska konkurrenter och icke-statliga aktörer. Natomedlemmar och partnerländer bör också planera för att kunna verka i mindre koalitioner för snabb respons. Vidare bör västlig strategi inkludera flexibla svar på en rad olika fientliga aktioner. Rysslands maktmedel är begränsade i jämförelse med en enad västlig allians, men landet kan utgöra ett allvarligt hot mot Natos östra flank. Givet trolig återhållsamhet med framtida försvarssatsningar bör förbättringar av försvaret av Nordeuropa fokusera på närtid, med en samtidig blick på framtiden. Även relativt begränsade och mindre kostnadskrävande åtgärder kan göra stor skillnad.