Western Military Capability in Northern Europe 2020: Part II National Capabilities

Författare:

 • Eva Hagström Frisell
 • Krister Pallin
 • Johan Engvall
 • Robert Dalsjö
 • Jakob Gustafsson
 • Albin Aronsson
 • Michael Jonsson
 • Björn Ottosson
 • Viktor Lundquist
 • Diana Lepp
 • Anna Sundberg
 • Bengt-Göran Bergstrand

Publiceringsdatum: 2021-03-11

Rapportnummer: FOI-R--5013--SE

Sidor: 160

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Estland
 • Lettland
 • Litauen
 • Polen
 • Tyskland
 • Frankrike
 • Storbritannien
 • USA
 • säkerhets- och försvarspolitik
 • militärutgifter
 • väpnade styrkor
 • värdering
 • militär förmåga

Sammanfattning

Slutsatsen av vår analys av västlig militär förmåga i Nordeuropa 2017 var att det fanns flera brister i jämförelse med Ryssland vad gäller högintensiv krigföring. Bedömningen var att väst skulle behöva avsätta betydande resurser och tid för att ändra på situationen. Tre år senare, år 2020, var vår önskan att förbättra analysen och genomföra en systematisk värdering avseende styrkebalansen mellan väst och Ryssland. Syftet är att identifiera viktiga särdrag i balansen avseende relativa styrkor och svagheter. Vi drar också några viktiga slutsatser för arbetet med att förbättra det västliga försvaret av Nordeuropa. Medan del I av rapporten innehåller den samlade värderingen av styrkebalansen, behandlar del II basen för västlig militär förmåga i Nordeuropa, dvs. försvarssatsningarna i elva västländer som spelar en framträdande roll i det kollektiva försvaret av området. Dessa länder utvecklar alltmer förmågan till nationellt och kollektivt försvar genom att fylla upp ihåliga försvarsstrukturer och modernisera sina väpnade styrkor. I jämförelse med 2017 har förbandens beredskap inte förändrats signifikant. Däremot har kvaliteten förbättrats i vissa avseenden, framförallt genom deltagande i Natos framskjutna närvaro, Natos snabbinsatsstyrkor och multinationella övningar.