Nyckelaktörerna för rysk cyberstrategi: 2000–2020

Författare:

  • Carolina Vendil Pallin

Publiceringsdatum: 2020-10-26

Rapportnummer: FOI-R--5025--SE

Sidor: 100

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

  • Ryssland
  • cyber
  • strategi
  • doktrin
  • Putin
  • beslutsfattande
  • säkerhetspolitik
  • internet

Sammanfattning

Ett antal viktiga brytpunkter är tydliga vid en analys av hur rysk cyberstrategi har formulerats och implementerats under perioden 2000-2020. Det är tidpunkter då landets politiska ledning har tvingats göra avdömningar för att justera landets strategi men också för att koordinera och sätta byråkratin i rörelse för att verkställa fattade beslut. Ett antal aktörer inom det ryska politiska systemet, främst den Federala säkerhetstjänsten och Säkerhetsrådets kansli, var tidigt aktiva vad gäller att beskriva internet som ett hot samt att betona behovet av mer statlig kontroll och minskat beroende av utländsk teknologi. Ryssland fick en Informationssäkerhetsdoktrin redan 2000 som innehöll dessa målsättningar, men få kraftfulla och samordnade åtgärder vidtogs före 2011. Efter dess inskränktes friheten på internet i landet gradvis och från och med 2014 accelererade denna utveckling i takt med att alltfler i det politiska systemet accepterade den hotbild som ursprungligen främst säkerhetstjänster framhöll. Denna studie identifierar, förutom de krafter som har varit drivande för mer kontroll, också de krafter som har verkar återhållande och företrätt andra målsättningar på cyberområdet, som t.ex. delar av näringslivet och internetanvändare. Även externa krafter i form av t.ex. den internationella teknologiutvecklingen har tvingat regeringen att omformulera eller justera sina målsättningar.