Aval förvaltning 2020-2022 - Årsrapport 2020

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2020-12-31

Rapportnummer: FOI-R--5036--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Vapen, skydd och säkerhet

Nyckelord:

  • Aval
  • verkan
  • sårbarhet
  • värdering
  • verkansvärdering

Sammanfattning

Denna rapport utgör 2020-års formella leverans inom Försvarsmaktsuppdraget Förvaltning Aval 20-22 [1]. Rapporten ger en kort introduktion till vad verktyget Aval är och används till. Aval har under året använts av FOI inom ett flertal projekt, varav några tagit fram underlag till studier eller systemvärderingar. Det har även genomförts jämförande studier för att kvalitetssäkra Avals modeller och kriterier liksom en del utvecklingsarbete av modeller. Utvecklingsarbetet har bedrivits i två spår, där det ena vidmakthåller nuvarande version (Aval 6.9) och det andra fokuserar på att utveckla Aval 7 som planeras få en helt ny grundstruktur. Ett syfte med den nya grundstrukturen är att öka flexibiliteten och därmed göra det lättare att tillföra t.ex. nya beräkningsmodeller, nya geometriformat och förbättra beräkningsmöjligheter i de fall då målobjekten har hög hastighet. Utöver detta redovisas även innehavare av Aval-licenser och annat som bedöms relevant.

Dela sidan