The United States and Russia in Africa

Författare:

 • Evelina Bonnier
 • Jakob Hedenskog

Publiceringsdatum: 2020-12-21

Rapportnummer: FOI-R--5039--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • USA
 • Ryssland
 • Afrika
 • utrikespolitik
 • Afrikapolicy
 • diplomati
 • ekonomi
 • säkerhet

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att kartlägga hur USA:s och Rysslands politiska, ekonomiska, militära och säkerhetsrelaterade relationer med Afrika, samt deras geografiska prioriteringar på kontinenten har utvecklats under de senaste två decennierna. Både USA och Ryssland har intresse av att säkerställa tillgång till strategiska platser, naturresurser och inflytande i Afrika. För USA har det militära engagemanget fått allt högre prioritet, framförallt vad gäller kontraterrorism. En ökad betoning på militära och säkerhetsrelaterade relationer är ännu tydligare i Rysslands utrikespolitik gentemot Afrika, som använder öppna och dolda medel för att uppnå sina mål. På senare tid har stormaktskonkurrens blivit högsta prioritet i Afrika för Ryssland och, åtminstone på ett retoriskt plan, för USA. När det gäller geografiska prioriteringar är Nordafrika, särskilt Egypten, den mest prioriterade regionen för båda länderna, följt av Afrikas horn. För USA är Östafrika en annan viktig region, medan Ryssland är mer engagerat i Centralafrika.