Varför ökar våldet i Sahel? Strukturella faktorer som bidrar till ökad sårbarhet i Mali, Niger och Burkina Faso

Författare:

 • Carina Gunnarson

Publiceringsdatum: 2020-12-02

Rapportnummer: FOI-R--5052--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Sahel
 • konflikt
 • fattigdom
 • klimatförändringar
 • illegala flöden
 • plundringsbara resurser
 • politisk legitimitet
 • Mali
 • Niger
 • Burkina Faso

Sammanfattning

Sedan konfliktutbrottet i Mali 2012 har konfliktbilden i Sahelregionen blivit alltmer komplex. Våldet har eskalerat med fler våldsbejakande extremistiska grupper, fler våldsamma attacker samt ett kraftigt ökat antal döda i konfliktrelaterade händelser. Våldet har spridits från Mali vidare till Niger och Burkina Faso. Denna rapport analyserar ett urval bakomliggande förklaringar till konfliktbilden i Mali, Niger och Burkina Faso. Analysen i denna rapport pekar på att fattigdom, ekonomisk ojämlikhet, klimatförändringar, illegala flöden av vapen och narkotika, samt bristande politisk legitimitet bidrar till ekonomiska och politiska sårbarheter i de tre länderna som bidrar till ökad konfliktrisk. Trots ekonomisk utveckling på makronivå är andelen fattiga alltjämt betydande. Fattigdom i kombination med klimatförändringar gör befolkningarna sårbara för inflytande av våldsbejakande aktörer. Smuggling av vapen och narkotika genom regionen bidrar till instabilitet. Svag institutionell kapacitet i kombination med låg politisk legitimitet för den nationella politiska nivån bidrar till en situation som kan utnyttjas av våldsamma icke-statliga aktörer.