Utländska direktinvesteringar i skyddsvärda branscher: En studie av risker, branscher och investerare

Författare:

 • Magnus Petersson
 • Maria Ädel
 • Tomas Malmlöf
 • Oscar Almén
 • Carl Denward
 • Erika Holmquist

Publiceringsdatum: 2020-12-01

Rapportnummer: FOI-R--5069--SE

Sidor: 92

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Utländska direktinvesteringar
 • risk
 • skyddsvärd
 • säkerhet
 • Kina
 • Ryssland
 • Iran

Sammanfattning

Denna rapport beskriver riskerna med utländska direktinvesteringar i skyddsvärda verksamheter, kartlägger vilka områden och branscher där utländska direktinvesteringar kan få negativa konsekvenser för säkerheten, samt anger generella egenskaper och omständigheter hos investerare som kan innebära en säkerhetsrisk vid en investering. I rapporten konstateras att det finns flera risker med utländska direktinvesteringar i skyddsvärda verksamheter: risker för minskad yttre och inre säkerhet, risker för skada på nationell samhällsviktig verksamhet samt risker för skada på Sveriges ekonomi. I rapporten diskuteras olika myndigheters definitioner av skyddsvärda verksamheter för att identifiera vilka områden och branscher som kan vara extra känsliga, och där således vissa utländska direktinvesteringar kan få negativa konsekvenser för säkerheten. Tillgänglig statistik på direktinvesteringstillgångar visar att Europa står för majoriteten av dessa men att Asien ökat sin andel av direktinvesteringstillgångarna i Sverige på senare år. Störst andel av direktinvesteringstillgångar återfinns inom finans och försäkring, därefter raffinerad petroleum samt kemiska produkter och läkemedel. I rapporten konstateras slutligen att det finns ett antal generella egenskaper och omständigheter hos investerare, som kan vara värda att uppmärksamma, nämligen nationalitet, ägarstruktur, sektordominans, graden av demokrati och mänskliga rättigheter samt graden av antagonism gentemot Sverige och med Sverige nära förbundna stater. Fallstudier görs av Kina, Ryssland och Iran.