The Russian Baltic Fleet – Organisation and role within the Armed Forces in 2020

Författare:

 • Jonas Kjellén

Publiceringsdatum: 2021-02-11

Rapportnummer: FOI-R--5119--SE

Sidor: 92

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Östersjömarinen
 • Östersjöflottan
 • Östersjön
 • örlogsfartyg
 • ubåt
 • hjälpfartyg
 • marinflyg
 • Rysslands Väpnade styrkor

Sammanfattning

Den ryska Östersjömarinens roll har förändrats genom historien. Under perioder har dess högsjöförmåga varit betydande, medan den under andra perioder framförallt varit anpassad för kustförsvarsuppgifter. Denna rapport undersöker hur Östersjömarinens roll inom Rysslands Väpnade styrkor ser ut 2020. Bilden som framträder är komplex och Österjömarinen låter sig inte beskrivas som antingen en oceangående eller en kustförsvarsflotta. Paradoxalt nog utgörs en stor del av Östersjömarinens organisation av icke-marina förband stationerade i den ryska exklaven Kaliningrad, vilket avspeglar områdets betydelse för försvaret av västra Ryssland. Samtidigt är Östersjömarinen inte endast anpassad för kustnära operationer, utan vidmakthåller en kontinuerlig förmåga för marina operationer utanför Östersjön. Östersjömarinen har dessutom en särskild roll i marinstridskrafternas modernisering, framför allt tack vare närheten och den historiska kopplingen till Sankt Petersburg, som under lång tid varit centrum för rysk varvsindustri och marin och maritim utbildning.