Radionuclide particles in ground level air in Sweden during 2020

Författare:

 • Catharina Söderström
 • Klas Elmgren
 • Martin Goliath
 • Carl Hellesen
 • Lindsay Karlkvist
 • Johan Kastlander
 • Henrik Olsson

Publiceringsdatum: 2021-06-08

Rapportnummer: FOI-R--5150--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • Luftburen radioaktivitet
 • deposition
 • 7Be
 • 60Co
 • 95Nb
 • 95Zr
 • 103Ru
 • 106Ru
 • 134Cs
 • 137Cs

Sammanfattning

Stationer för filtrering av markluft finns på sex ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av stationerna: Kiruna, Gävle, Kista och Ljungbyhed. Nederbördsproverna askas in och mäts därefter med hjälp av gammaspektroskopi. Veckovisa aktivitetskoncentrationer av 7Be och 137Cs under 2020 för luft och nederbörd presenteras för de olika stationerna. I de fall andra radionuklider av antropogent ursprung detekterats presenteras även dessa.