Antisemitism in Social Media – Conspiracies, Stereotypes, and Holocaust Denial

Författare:

  • Lisa Kaati
  • Katie Asplund Cohen
  • Björn Pelzer

Publiceringsdatum: 2021-10-09

Rapportnummer: FOI-R--5198--SE

Sidor: 51

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi

Nyckelord:

  • antisemitism
  • sociala medier
  • förintelseförnekelse
  • stereotyper

Sammanfattning

I denna rapport har vi studerat olika aspekter av antisemitism på öppna sociala medieplattformar som producerar användargenererat innehåll. Resultaten visar att antisemitiskt innehåll förekommer på alla analyserade plattformar. Mängden antisemitiskt innehåll varierar dock i omvänd proportion till graden av moderering på respektive plattform. Sedan 2017 har diskussioner om en judisk världskonspiration ökat, medan Covid-19-pandemin har gett upphov till nya antisemitiska konspirationsteorier. Konspirationsmyter är nära besläktade med antisemitiska stereotyper, som hittades i 25% av de inlägg som nämner judar eller judiskhet i den data vi analyserat. De vanligaste stereotyperna beskriver judar som mäktiga, bedrägliga och manipulativa. I den data som vi analyserat uttrycks negativitet mot judar i nästan 35% av alla inlägg som nämnde judar eller judiskhet. Dessa inlägg fanns främst på minimalt modererade plattformar. Judar är också en av de grupper som utsätts för hatbudskap på internet. Under en tremånadersperiod fann vi över 4 000 förekomster av förintelseförnekande terminologi i de digitala miljöer som ingår i vår studie. Nationell lagstiftning är svår att tillämpa på ett globalt internet. En gemensam insats från regeringar och sociala medieföretag är viktig för att utveckla tekniker som kan hålla antisemitiskt innehåll från internet. Samtidigt behövs utbildningsinsatser för att förebygga att antisemitiskt innehåll produceras online.