The Turkish Intervention in Libya

Författare:

 • Aron Lund

Publiceringsdatum: 2022-04-08

Rapportnummer: FOI-R--5207--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Egypten
 • Förenade arabemiraten
 • havsrätt
 • inbördeskrig
 • konflikt
 • intervention
 • legosoldater
 • Libyen
 • libyska inbördeskriget
 • Medelhavet
 • miliser
 • militärintervention
 • Nordafrika
 • Qatar
 • Ryssland
 • Syrien
 • Turkiet
 • UNCLOS

Sammanfattning

Denna FOI-rapport är en studie av Turkiets intervention i Libyen, vilken inleddes i slutet av 2019. Den redovisar bakgrunden till Libyenkonflikten och Turkiets politik, samt beskriver och analyserar Ankaras inblandning i kriget sedan 2011. I centrum för analysen står Turkiets syften och intressen, liksom de medel och handlingssätt som nyttjats. Rapporten föreslår därutöver vissa slutsatser om interventionens effekter i Libyen och på Turkiets framtida politik. Rapporten finner att Turkiets intervention förefaller ha motiverats av framför allt geopolitiska/ideologiska och i andra hand ekonomiska faktorer, samt att den förlitat sig på en innovativ blandning av konventionella och okonventionella medel, inklusive syriska legosoldater stödda av turkiska drönare. Interventionen har allmänt sett varit en framgång för Turkiet, som har konsoliderat sitt inflytande som en av de huvudsakliga externa aktörerna i Libyen, slagit ett slag mot sina utländska rivaler, säkrat ett fördelaktigt havsrättsligt avtal med Tripoli och skapat möjligheter till framtida ekonomiska förtjänster. Situationen i Libyen förblir emellertid riskabel och instabil, och kostnaderna för Turkiet kan komma att växa över tid.