Årsrapport Framtida Ledning och Ledningsplatser 2021

Författare:

 • Björn J E Johansson
 • Linus Luotsinen
 • Erik Axell
 • Gustav Tolt
 • Jonas Herkevall
 • Magdalena Granåsen

Publiceringsdatum: 2021-12-20

Rapportnummer: FOI-R--5243--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Övrigt

Nyckelord:

 • Ledning
 • Ledningsplatser
 • Disruptiva teknologier
 • Framtida ledning
 • 2045

Sammanfattning

Denna rapport ger en översikt över området framtida ledning och ledningsplatser. Teknisk utveckling inom områdena artificiell intelligens, molnteknologier, autonoma farkoster, rymdteknologi, sensorer, kommunikationsnätverk och kvantteknologi diskuteras i relation till utmaningar inom ledningsområdet som multidomänoperationer, behov av flexibilitet, interoperabilitet och informationshantering. Tre hypotetiska scenarion för den tekniska utvecklingen presenteras. Ett systemteoretiskt perspektiv antas, genom vilket genom ledningssystem diskuteras som komplexa system, vilka måste förstås från flera olika perspektiv samtidigt. Rapporten föreslår ytterligare forskning och spel rörande hur artificiell intelligens kan komma att påverka ledning och ledningssystem.

Dela sidan