En studie i fördom - Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer

Författare:

 • Katie Asplund Cohen
 • Björn Pelzer
 • Lisa Kaati
 • Nazar Akrami
 • Eric Andersson
 • Felix Knutas

Publiceringsdatum: 2022-11-02

Rapportnummer: FOI-R--5352--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Övrigt
 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • rasism
 • fördomsfullhet
 • fördomar
 • stereotyper
 • digitala miljöer
 • internet
 • sociala medier
 • textanalys

Sammanfattning

I denna rapport studeras uttryck för rasism i digitala miljöer, i första hand fördomar - det vill säga ogrundade negativa värderingar av individer baserade på deras grupptillhörighet - mot de minoritetsgrupper som i Regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott angivits som speciellt utsatta. Bland de inlägg som nämnt etniska minoriteter och publicerats på diskussionsforumet Reddit från januari till juli 2022, innehöll 16 % fördomar och ytterligare 3% andra former av negativa attityder mot etniska minoriteter. De fördomar som uttrycktes kunde indelas i fyra kategorier: Föreställningar om grupper som (1) skapar oro eller oreda i samhället , (2) har odemokratiska eller föråldrade värderingar, (3) inte kan integreras eller (4) väljer att försörja sig på bidrag eller ekonomisk brottslighet framför arbete. Vår undersökning visar att muslimer och andra personer med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika är särskilt utsatta för andras fördomar. Fördomsfulla inlägg innehåller ofta okunskap om och sammanblandning av olika etniska och religiösa minoriteter. Eftersom undersökningen gjordes våren 2022 har vi testat resultaten mot mediebevakade händelser under tidsperioden. En kraftig ökning av islamofobiska uttryck sammanföll med rapporteringen om de så kallade påskupploppen i april 2022.