CBRN-frågor och icke-spridning

FOI bedriver forskning rörande kemiska toxiska ämnen, biologiska smittsamma ämnen och radioaktiva ämnen.

Kontaktpersoner

Martin Goliath

Enhetschef Kärnvapenfrågor

08-555 030 00

Per Lind

Enhetschef

08-555 030 00