Kärnvapenfrågor

FOI ansvarar för den nationella tekniska expertkompetensen rörande kärnvapenfrågor. Arbetet är indelat i två huvudområden: Dels gör vi bedömningar av hotet från kärnvapen och här ingår också arbetet med nedrustningsfrågor och frågor kring icke-spridning. Dels ägnar vi oss åt tekniska verifikationsfrågor, främst hur man kan mäta om ett kärnvapen sprängts men också hur brott mot andra kärnvapenrelaterade avtal skulle kunna verifieras.

När det gäller systemutveckling och bygga prototyper för att mäta radioaktivitet, främst ädelgaser, är verksamheten vid FOI världsledande. Även inom förmågan till hotbedömningar för risker till spridning av kärnvapen, har enheten en unik kompetens.

 

Verksamheten är till största delen anslagsfinansierad via Utrikes- och Försvarsdepartementen men uppdrag beställs också från till exempel SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och CTBTO (The Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization) en internationell organisation för att övervaka provstoppsavtalet för kärnvapensprängningar.