Flygsimulering

Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, FLSC

FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum) är en världsledande simuleringsanläggning för bemannad luftstrid, många-mot-många.

Samtliga flygdivisioner och flygstridsledare från det svenska flygvapnet nyttjar anläggningen regelbundet. Dessutom används anläggningen för samövningar där också flera andra nationer deltar.

 

Vid enheten för Stridssimulering, FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum), genomför FOI sedan 1998 tillsammans med Flygvapnet operativ simulering för träning och utbildning av såväl flygförare och flygstridsledare som lednings- och stabspersonal.

 

SBA är ett viktigt verksamhetsområde. Det är en rationell metod för utveckling och värdering av taktisk förmåga för nya flygsystem som tidigt kan bli tillgängliga för användaren i simulerad miljö.

 

Simulatoranläggningen är unik i sitt slag i Europa med en kombination av både bemannade simulatorer och datorgenererade stridskrafter. Kraftfulla visuella verktyg bidrar till att synliggöra kunskap och resultat. Vi kan även erbjuda storskaliga simuleringar genom uppkoppling mot liknande anläggningar runt om i världen.

 

FLSC ger simuleringsstöd inom följande områden:

  • Materielanskaffning (jämföra alternativ, kravställning och liknande)
  • Operativ kravställning (beslutsstöd, nya koncept, NBF)
  • Taktikutveckling (testa koncept länkade till nya teknologier)
  • Övning & utbildning
  • Insatsförberedande övningar

 

Huvudkunden är Försvarsmakten, men verksamheten har även andra kunder och internationella uppdragsgivare. Vi skräddarsyr utbildningar, övningar och studier enligt önskemål.

 

Läs mer om vår verksamhet på övriga sidor. För dig som går eller ska gå en utbildning hos oss, logga in på vår utbildningsplattform genom att klicka på knappen uppe till höger.