Datorhall sladdar

Informationssäkerhet

Verksamheten utgår från djupt tekniska egenskaper av vikt för IT-säkerhet, sociala aspekter samt informationssäkerhetsprinciper på systemnivå. Enheten bedriver forskning, expertstöd samt utbildning, träning och övning inom området.

Forskning

Vår forskning genomförs via externa uppdrag från andra myndigheter och forskningsfinansiärer. Vi samarbetar i vissa fall med andra forskningsutförare såsom universitet och forskningsinstitut. Den forskning som bedrivs resulterar primärt i kunskapsuppbyggnad inom följande kunskapsområden.

  • Tekniska lösningar för IT-säkerhet
  • Utbildning, träning och övning för IT-säkerhet
  • Bedömning av informationssäkerhetsrisker
  • Säkerhet i industriella informations- och styrsystem
  • Sociala aspekter av informationssäkerhet
  • IT-forensik

Resultat från vår forskning publiceras regelbundet och går exempelvis att hitta i vår rapportsamling.

 

Expertstöd

Vi erbjuder expertstöd genom ett brett spektrum av tjänster såsom studier inför teknik- och arkitekturval, teknisk granskning av tekniklösningar och system samt stöd vid utveckling av instruktioner och handböcker. Expertstöd är något som kan beställas både av andra myndigheter och näringslivsaktörer.

 

Utbildning, träning och övning

Vi tillhandahåller utbildning, träning och övning dels som medvetandehöjande insatser för dem som inte är specialister inom IT-området, dels i form av förmågehöjande insatser för IT-specialister. Vår unika cyberträningsanläggning CRATE är central för att kunna genomföra vissa moment. Vi genomför regelbundet kurser i IT-säkerhet med olika inriktningar och ibland även för av uppdragsgivaren specifika tillämpningar såsom industriella informations- och styrsystem.