Läs mer
Nato-övningen "Swift Response 17" i Bulgarien 2017 (AFP/Dimitar Dilkoff)

Nato-övningen "Swift Response 17" i Bulgarien 2017 (AFP/Dimitar Dilkoff)

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet

Inom projektet Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS) studeras västländernas säkerhets- och försvarspolitik, resurser, militära förmågor, operationer, övningar och beredskap.

NOTS analyserar den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i:

 

  • närområdet (Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Arktis),
  • de tre europeiska stormakterna (Storbritannien, Tyskland och Frankrike),
  • USA inklusive den transatlantiska länken samt
  • Nato och EU.

 

Projektet gör även samlade analyser av den militärstrategiska utvecklingen i Nordeuropa och av aktuella händelser som påverkar de militära förhållandena i området. Projektets främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet.