Kamouflage/Signaturanpassning

Hotbilden från vapensystem utrustade med avancerade sensorer mot Försvarsmaktens materiel och personal ökar. Det ställs därför högre krav på signaturanpassning för att maximera överlevnaden.

Ett flertal framsteg inom civil materialvetenskap tros få betydelse för militär signaturanpassningsteknik i framtiden, såsom funktionella textilier, fotonkristaller och biomimetiska material. Utvecklingen inom sensorteknik, såväl nya och bättre sensortekniker som avancerade bildbehandlingsalgoritmer, ökar hotnivån och ställer nya krav på signaturanpassning.
 
FOI utvecklar moderna metoder för att mäta detekterbarheten, gör datorsimuleringar av nya produkter och tittar på tekniker för materialutveckling.

 

Verksamheten kan delas in i Statiskt kamouflage och Dynamiskt kamouflage där det senare teknikområdet har låg mognadsgrad.

 

Signaturanpassning skyddar i tre nivåer

Signaturanpassningsteknik ökar överlevnadsförmåga genom att:

  1. förhindra upptäckt
  2. fördröja identifiering
  3. försvåra träff med slutfasstyrda vapen.