Sensorinformatik

Inom området sensorinformatik arbetar FOI med tillämpad forskning för i första hand försvars- och säkerhetstillämpningar. I fokus står analys av sensordata från militära eller civila spanings- och övervakningssystem, ofta med syftet att hjälpa användare tolka och förstå en situation så att de snabbt kan vidta rätt åtgärder.

Målet med vår forskning är ofta metoder och algoritmer för automatisk analys av sensordata, från såväl enskilda sensorer som multisensorsystem och sensornätverk. Sensorer i fokus är olika typer av radar, optiska, akustiska och 3D-avbildande sensorer, för användning på eller ovanför markytan.


Vi utvecklar koncept, metoder och algoritmer för:

 

  • automatisk bildregistrering och sensorkalibrering
  • automatisk klassificering och karakterisering av okända objekt
  • automatisk upptäckt, positionering och följning av människor, fordon och andra rörliga objekt
  • automatisk analys av beteenden och aktiviteter hos människor, fordon och andra objekt
  • automatisk fusion av information om objekt och deras aktiviteter/beteenden
  • automatisk styrning av sensorer för optimal datainsamling
  • automatisk hantering och analys av geografisk information med särskilt fokus på 3D-omvärldsmodeller
  • modellering och simulering av multisensorsystem.