Handledning av exjobb

Du som exjobbar på FOI får en engagerad handledare med kunskap inom sitt område. Handledaren ger dig stöd och vägledning under ditt exjobb.

Här kan du läsa intervjuer med fyra av våra handledare. Klicka på de vita nedåtpilarna under varje fotografi för att läsa mer.

Katja

”Exjobb är ett utmärkt sätt för studenter att få forska på riktigt”

Seméli Papadogiannakis arbetar på avdelningen Försvarsteknik i Kista. Hon forskar om vad som händer med de farkoster som människan skickar ut i rymden och är projektledare för projektet Rymdlägesbild. Hon har också handlett ett exjobb om öppna astronomiska data.

–Jag tycker av principskäl att det är en bra tanke att ett forskningsinstitut som FOI ska handleda exjobbare. Det är ett utmärkt sätt för studenter att få forska på riktigt och personligen tycker jag att det ger mycket att vara handledare, säger hon.

Redan när hon började på FOI 2019 visste Seméli att hon ville handleda, men det dröjde till 2022 innan det blev möjligt i ett forskningsprojekt som handlade om ”skräp” från ett teleskop, ZTF, i Kalifornien.

–På bilderna som tas från teleskopet rensar astronomerna bort de streck som bildas när satelliter åker förbi. De använder en mask för att rensa bilderna och min exjobbare använde den masken för att städa i materialet, för att se om vi kunde räkna ut satelliternas bana. Mycket av arbetet handlade om att skriva kod.

En viktig uppgift som handledare, enligt Seméli, är att hjälpa till att avgränsa forskningsuppgiften. Det är lätt att det ter sig astronomiskt till en början.

–Man måste avgränsa uppgiften, begränsa sig till vissa källor och urskilja vad som är viktigt. Att kunna avgränsa är en lärdom från ett forskningsprojekt.

Projektet resulterade i masteruppsatsen ”Feasibility Study Of Initial Orbit Determination With Open Astronomical Data” av Linn Mattsson vid KTH. Den visar bland annat att öppna källor är tillräckligt bra för att verifiera andra data.

–Det är väldigt häftigt att som handledare följa en utveckling som går från att personen känner sig lite överväldigad till att få fram en produkt som man är stolt över – och som jag också är stolt över, säger Seméli.

Hon tillägger att på hennes avdelninghar handledarna börjat prata ihop sig så att exjobbarna stöttas på ett likvärdigt sätt.

–Vi brukar sätta exjobbarna tillsammans så att de kan stötta varandra, till exempel läsa igenom varandras texter. Vi försöker hjälpas åt här på FOI och det är ett öppet klimat. Även den sociala biten och att bli en del av gruppen är viktig. Förutom att göra ett exjobb kan det vara en väg för att börja jobba på FOI!

Man framför skärmar

”Jag vill att studenterna ska känna att de kan fråga om allt”

Pablo Vallejos fick upp ögonen för FOI när han doktorerade i fusionsplasmafysik på KTH. Idag arbetar han med simuleringar på avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet i Grindsjön. Hans kärnprojekt är att studera och utveckla en relativistisk magnetron för att generera mycket hög mikrovågsstrålning.

Att ta emot studenter i Grindsjön känns extra meningsfullt, tycker Pablo.

– Vi jobbar med storskaliga experiment. Här har studenterna en chans att få inblick i en miljö och verksamhet som annars är väldigt svår att få tillgång till.

Pablo tycker att det är stimulerande att handleda exjobbare.

– Jag brukar säga att jag är forskare, fysiker, lärare och även student. Den som gör exjobb hos mig får alltid en forskningsfråga som inte jag heller vet svaret på. Det är forskning på riktigt för studenten och utvecklande också för mig.

Han vill gärna lyfta fram den akademiska miljön på FOI. Om exjobbare producerar resultat som är publicerbara kan de även bli medförfattare i vetenskapliga artiklar.

– För den som vill ha en akademisk karriär är det så klart en stor fördel.

Pablo håller kontakt med studenten på olika plattformar – via fysiska möten, telefon och sociala medier – och ser till att vara tillgänglig om hen behöver hjälp. För att maxa tillgängligheten utser han alltid en bihandledare på FOI som också är engagerad i projektet.

– Jag vill att studenterna ska känna att de kan fråga om allt. Ingen fråga är för dum!

En utmaning i handledarskapet kan vara att studenterna har vissa kunskapsluckor. För att minska det problemet vill Pablo gärna att studenterna han tar emot ska ha läst och klarat vissa elektromagnetiska kurser.

– Det är mycket viktigare än att ha höga betyg skulle jag säga. Man ska också vara intresserad av fysik, teknik och matematik. Jobbar man med mig räknar man mycket på fysik, så det är en fördel om man gillar att använda olika beräkningsprogram. Att vara intresserad av vad Försvarsmakten gör och av militära tillämpningar är också bra.

Pablo ser exjobbsrapporten som ett värdefullt dokument. Den blir ett bidrag till verksamheten och en möjlighet att lyfta blicken inom ett avgränsat forskningsområde.

– Det är viktigt att våra exjobbare har en meningsfull och bra tid hos oss. Kanske blir de våra framtida kolleger. Annars vill jag att de tar med sig goda erfarenheter och kunskap om vilka viktiga saker vi arbetar med på FOI.

Katja

”Här kommer man direkt in i verksamheten”

Som exjobbare på FOI får man ett väldefinierat projekt och ett tydligt arbetsschema. Här kommer man direkt in i verksamheten, säger Sofia Jonasson, forskare och handledare på FOI i Umeå.

Hur kan man bota skador när man blivit exponerad för giftiga industrikemikalier? Det är en av grundfrågorna i Sofia Jonassons arbete på enheten Kemiska hot och effekter på CBRN, FOI:s avdelning i Umeå. Här bedrivs en stor del av arbetet i labbet.

–Det är en laborativ verksamhet där man utgår från en hypotes, gör tester i labbet och analyserar resultatet. Det är ingen torrforskning, säger Sofia Jonasson med ett skratt.

På hennes enhet arbetar ett femtontal personer med olika bakgrund – från toxikologer och kemister till samhällsvetare.

–Vi ser gärna att man har en naturvetenskaplig utbildning i botten. Sedan vill vi gärna att personen är intresserad av forskning och är nyfiket lagd.

För en person som uppfyller dessa kriterier finns det mycket att göra. Den senaste exjobbaren på avdelningen studerade medicinska motmedel mot klorgasförgiftning – där resultaten kan användas både i civila och militära sammanhang. Kommande projekt lär handla om att analysera biomarkörer för kemisk lungskada i odlade celler eller lungvävnad och utvärdera olika medicinska behandlingar av skadan.

–Här på FOI kommer man direkt in i verksamheten. Vi erbjuder ett väldefinierat projekt där vi tillsammans med exjobbaren gör upp ett arbetsschema. Då går vi igenom vad som ska göras vecka för vecka, säger Sofia.

Exjobbaren får stöd och veckovisa möten med sin handledare.

–Jag har ett ansvar att finnas här och ta hand om alla frågor från exjobbaren. Samtidigt är det en bred organisation där alla hjälps åt. Det finns många man kan fråga här. Den breda kompetensen är en av FOI:s styrkor, säger Sofia som själv doktorerat i klinisk fysiologi med inriktning på astma och lungfunktion.

Efter disputationen 2009, visste hon knappt vad FOI var. Det var slumpen som förde henne hit 2010. Men nu över tio år senare är hon väldigt nöjd med sitt val.

Det är en ynnest att få forska om de här frågorna. Det bästa här är den trevliga stämningen och kollegerna. Vi forskar och utvecklar saker tillsammans med ett tydligt syfte: en säkrare värld.

Felix Trulsson

”Som handledare måste du hitta balansen ”

Tomas Hallberg arbetar på enheten Signaturer på FOI i Linköping. Han och hans kolleger arbetar bland annat med att minska kontrasten mellan ett objekt och dess bakgrund, det vill säga olika kamouflagelösningar. Det är ett område där det sker en snabb teknisk utveckling. För att säkra kompetensförsörjningen har man under de senaste åren tagit emot flera exjobbare.

–Jag har handlett ett par exjobbare och brukar även hjälpa till med exjobb när de rör mitt område. Det ger mig mycket personligen att samarbeta med unga människor som kommer in med nya idéer. Vi behöver också få in nya medarbetare eftersom signaturer är ett hett område, säger Tomas.

Han berättar att den senaste exjobbaren just har skrivit färdigt sin rapport. Projektet har handlat om att få fram en färg med en speciell funktion som ska kunna dölja värmestrålning. Färgen innehåller silvernanotrådar och utmaningen var att få fram rätt koncentration av ämnet.

–Som handledare försöker jag hitta rätt balans mellan att stötta och låta exjobbaren tänka självständigt. Till exempel förklarar jag hur instrumenten fungerar men låter personen göra testerna själv. Sedan finns jag hela tiden till hands så att hen inte hamnar i en återvändsgränd.

Tomas berättar att exjobbarna på hans enhet och grannenheterna brukar vara så pass många att de sitter tillsammans i en korridor för att få en social gemenskap och kunna stötta varandra.
-Även handledarna tar ett stort ansvar för att exjobben ska lyckas. Exjobben i exjobbskatalogen är alltid konkreta och har en tydlig koppling till våra projekt. Vi är också medvetna om att allt kanske inte fungerar som det var tänkt från början. Då blir det en bra erfarenhet att ta med sig. Vi kan även erbjuda konkreta tillämpningar inom sensorer och kamouflage. Det tycker många är spännande, säger han.

En lämplig bakgrund för ett exjobb på Signaturer är en civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik eller materialvetenskap. Labbvana är också ett plus.

– Det är bra om man åtminstone har hört talas om de metoder vi använder. Sedan är det förstås alltid en fördel om man är driven och självständig, säger Tomas.

Senast uppdaterad: 2023-10-05