Handledning av exjobb

Du som exjobbar på FOI får en engagerad handledare med kunskap inom sitt område. Handledaren ger dig stöd och vägledning under ditt exjobb.

Här kan du läsa intervjuer med tre av våra handledare. Klicka på de vita nedåtpilarna under varje fotografi för att läsa mer.

Katja

”FOI:s forskning är världsledande och banbrytande”

Den som säger citatet i rubriken är Katja Fedina, förste forskare på avdelningen för Försvarsteknik och handledare för exjobbare.

– FOI välkomnar studenter från många olika typer av lärosäten. Vi tar bland annat emot civilingenjörer, ekonomer, beteendevetare och naturvetare. Det kan vi göra eftersom vi har så bred verksamhet, säger Katja Fedina som under våren 2021 handlett tre KTH-studenters exjobb.

– De simulerar stridsvagnsdynamik och tittar på hur det påverkar fordonets prestanda. Fysiken, metoderna och delvis modellerna kan även appliceras på vanliga fordon såsom bilar och bussar eller terränggående fordon. Så är det med mycket av arbetet som bedrivs hos oss – grundkunskaperna och forskningen går att tillämpa och överföra även till det civila samhället, säger hon.

Vad är din uppgift som handledare?

– Min roll är att hjälpa dem och se till att de har alla verktyg och förståelse för problemet de ska lösa. Jag visar också hur de ska jobba vetenskapligt, skriva rapporter och jobba i projekt. Studenterna får vara med i våra projektmöten vilket ger dem en bra uppfattning om hur det fungerar ute i arbetslivet, säger Katja Fedina.

FOI:s forskning är världsledande och banbrytande. Som exjobbare kan du dra nytta av unika tekniska förutsättningar.

– Där jag jobbar finns tillgång till datorer som utför avancerade beräkningar som enbart kan göras på några få ställen i världen, säger Katja Fedina.

FOI:s experimentanläggning vid Grindsjön utanför Stockholm gör skjut- och sprängförsök i syfte att bland annat studera sprängämnen och raketmotorer. I tanklabbet i Kista görs experiment under vatten, och på Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC) utvecklas träningsmiljön för piloter.

Ett sätt för FOI att rekrytera framtida experter och medarbetare är via exjobb.

– Studenterna lär känna försvarsforskningen, försvaret och våra frågeställningar. Du som gör ditt exjobb kan lära känna vår verksamhet på djupet och vi som handleder kan se om du har en möjlig framtid hos oss. Det är en win-win-situation för båda parter, avslutar Katja Fedina.

Tre tips från handledaren Katja Fedina

  • Var nyfiken!
  • Att ha ett försvarsintresse skadar inte. Läs på i förväg om hur ämnet du är intresserad av att studera används inom försvaret. Då får du ett tydligt sammanhang när du börjar göra ditt exjobb.
  • Var beredd på att du kommer att stöta på svårigheter under resans gång, men ta det med ro.
Man framför skärmar

”Exjobben på FOI är inriktade på verkliga behov”

Tydliga förväntningar och ett bra stöd runt omkring exjobbaren. Det är framgångsfaktorerna för ett lyckat examensarbete på FOI, enligt handledaren Lars Forssell.

Lars Forssell är projektledare och arbetar med att utveckla system som bland annat ska få drönare och andra tekniska verktyg att samverka under komplexa förhållanden.

– Det kan till exempel vara forskningsprojekt med en svärm med 100 drönare som letar efter en gömd sprängladdning eller en Kalasjnikov i en folksamling. Hur får vi drönarna att bli bättre på att leta tillsammans?

Lars Forsell har varit handledare åt flera studenter och av erfarenhet vet han vad som brukar göra ett exjobb framgångsrikt.

– Jag är noga med två saker. Det ena är att förväntningarna på studenten och studentens förväntningar på oss ska stämma överens. Det andra är att säkerställa ett bra stöd runt exjobbaren oavsett om det handlar om IT och programmering eller rent socialt.

En viktig förutsättning är den plan som Lars sätter upp tillsammans med exjobbaren vecka för vecka inför exjobbets start.

– Du får en plan för hela perioden så att du vet vad som ska göras. Jag följer upp varje vecka och stämmer av hur du som student ligger till. I början av exjobbet är det lätt att känna att 30 veckor är oändligt med tid men så är det ju inte.

Lars betonar också vikten av att exjobbaren ska kunna utföra arbetet självständigt.

– Exjobbet bör vara isolerat på så sätt att studenten inte ska vara beroende av någon annan. Allt som exjobbaren behöver ska ligga framlagt på skrivbordet redan första dagen. Vi försöker göra examensarbetet så riskfritt som möjligt då det är viktigt att studenten tar sin examen.

Exjobben på FOI är inriktade på verkliga behov och ger en tydlig nytta för verksamheten.

– Ofta använder vi examensarbetare till att handgripligen testa saker vi gått och funderat på. Det handlar många gånger om väldigt avancerade saker.

Vad ger det dig personligen att vara handledare?

– Smärta och ångest över att se hur gammal jag har blivit (skratt). Unga människor är entusiastiska. De kommer med ny kunskap från utbildningen i exempelvis programmering eller har med sig nya verktyg. Tillsammans blir vi en dynamisk grupp där man lär sig av varandra.

Felix Trulsson

”Studentens egna tankar ska få genomslag”

Handledaren David Gustafsson brukar utse en junior medarbetare som biträdande handledare för att ge exjobbaren ett extra stöd.
– Någon som nyligen själv varit student kan lättare se studentens perspektiv, säger han.

David Gustafsson handleder varje år en eller två studenter.

– Ofta har vi tagit fram en konkret problemformulering. Ibland har vi en idé om lösningen. Men vi är mer intresserade av studentens perspektiv och att hen ska komma på något vi inte tänkt på. Det är studentens exjobb och hon eller han ska känna att det är de egna tankarna och idéerna som fått genomslag.

David är seniorforskare på enheten för sensorinformatik. Här analyserar FOI sensordata från exempelvis radar och värmekamera. Data används för att hitta möjligheter att ge operatören en bättre bild under svåra förhållanden, som att automatiskt upptäcka ett fordon i mörker.

David Gustafsson betonar det unika i att göra sitt examensarbete på FOI.

– Vi är en forskningsinstitution där alla exjobb håller en hög akademisk nivå. Det särskiljer oss från till exempel ett företag som tillverkar produkter. Vi har också tillgång till data från avancerade sensorer. De finns bara på ett fåtal ställen i världen och du får använda dem i experiment. Att ha spjutspetsforskning inom både hårdvara och algoritmer är unikt. På många andra ställen jobbar de med det ena eller det andra. Vi har både och.

David Gustafsson brukar också utse en bi-handledare som ytterligare en resurs för exjobbaren. Ofta handlar det om en mer junior medarbetare som nyligen själv varit student.

– Många yngre medarbetare tycker att det är väldigt roligt att få vara bi-handledare. Ofta tycker de att ämnet är väldigt spännande och vill själva lära sig mer.

Att exjobbaren trivs på arbetsplatsen är också en viktig aspekt, menar David. Ofta har vi flera exjobbare samtidigt.

– Det brukar bli en liten grupp som är i samma situation och kan utbyta idéer. Det brukar skapa en väldigt bra stämning.

Vilka är fallgroparna en exjobbare kan hamna i?

– Alla mina exjobbare har slutfört sitt exjobb och vi är många medarbetare som kan ge stöd. Något som är lätt hänt är att man planerar att skriva sitt exjobb under sommaren. Det är inget jag rekommenderar. När det är 30 grader utomhus och de flesta på FOI är lediga, finns risk att exjobbet blir försenat.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-10-20