Möt tidigare exjobbare

På FOI arbetar vi aktivt för att erbjuda studenter exjobb. Exjobb är dessutom ett sätt att hitta våra blivande experter. Som student får du en inblick i vår verksamhet och bidrar samtidigt med din kompetens till vår forskning.

Här kan du läsa intervjuer med studenter som genomför eller har genomfört sina examensarbeten hos oss. Klicka på de vita nedåtpilarna under varje fotografi för att läsa mer.

Två kvinnor och en drönare

Hur får man en drönare att självständigt följa efter en inkräktande drönare? Anna Hanströms och Jet Verheijs exjobb gav svaret.

Anna och Jet studerade till civilingenjörer på LiU, Linköpings universitet, med inriktning mot signal- och bildbehandling och kände till FOI från mässor och seminarier. FOI lockade med någonting konkret, att få göra skillnad på riktigt.

– Det känns viktigt att kunna bidra till att Försvarsmakten får bättre teknik som räddar liv. I utlandsuppdrag kan soldater till exempel lättare upptäcka minor. Det går att direkt sätta det FOI gör i ett sammanhang på nationell nivå på ett annat sätt än när man är på ett företag som bara arbetar med en liten komponent, säger Anna.

Anna och Jet fastnade för ett av exjobben i FOI:s katalog där uppdraget var att utveckla en drönare som autonomt kan följa efter en inkräktande drönare. Men att göra exjobbet skilde sig mot processerna på universitetet. Nu fanns inte längre steg-för-steg-instruktioner eller detaljerade anvisningar. I stället var ramarna fria och möjliga angreppssätt fler.

Men det började inte bra.

– Vårt exjobb var från början på tok för stort. Men efter att ha diskuterat med flera personer på FOI så gjorde vi avgränsningar. Det var i sig en jätteviktig lärdom som gjorde att jag utvecklades, säger Anna.

– Vi kom fram till att allt tar längre tid än vad man tror, säger Jet.

"Vi har kunnat knacka på var som helst för att få hjälp"

Anna och Jet betonar båda två betydelsen av det stöd de fick från både kollegor och handledare.

– Vi har haft så bra handledare! Men vi har också kunnat knacka på var som helst inom FOI och människor tar sig tid. Vi känner att vi verkligen är med och hjälper till. Det fanns ett stort engagemang från många delar inom FOI, säger Jet.

– Vi fick göra mycket själva men de har varit ett bra bollplank och knuffat oss i rätt riktning när det behövdes, säger Anna.

Idag är både Anna och Jet anställda på FOI.

Vägen mot den autonoma drönaren var långt ifrån spikrak. När det var dags för det avslutande fälttestet var osäkerheten fortfarande stor om drönaren skulle agera som planerat.

– Det var make it or break it. Det var tvunget att funka till hundra procent. Men när vi såg vår drönare vända sig om, sikta in sig på den inkräktande drönaren och ta fart – det var så häftigt. Den fungerade till 100 procent.

Kvinna i labb

Klorgas används som ett kemiskt vapen men det är svårt att påvisa exponering. I sitt examensarbete på FOI undersökte kemistudenten Lovisa Ålander en metod för att hitta bevisen.

Lovisa Ålander läste kandidatprogrammet inom Life Science på Umeå universitet och drömde om att komma ut i verkligheten. Efter att ha träffat FOI på en rekryteringsdag fick hon göra sitt examensarbete på avdelningen CBRN-skydd och säkerhet som bland annat forskar kring massförstörelsevapen. Här fick hon möjlighet att arbeta självständigt men med bra stöd från sin handledare och hon kom snabbt in i gruppen med kollegor.

– Du kan sitta i lunchrummet och prata med vem som helst. Vi är lite keminördar på min avdelning. Det är ett väldigt trevligt gäng, säger Lovisa Ålander.

Lovisa sökte sig till FOI för möjligheten att forska och samtidigt bidra till samhällsnyttan.

– Det jag jobbar med handlar ytterst om att motverka kemiska vapen och bevisa att någon har exponerat folk för ett dödligt nervgift. Det bästa med att göra sitt exjobb på FOI är att man kommer ut på arbetsmarknaden och samtidigt får göra någonting som har betydelse. Man får ett syfte. Man gör en studie som kanske kan ge svar på någonting större.

Behövde utveckla metoden ännu mer

I sitt examensarbete våren 2020 undersökte Lovisa en metod som syftar till att påvisa exponering av klorgas genom att undersöka förändringar av molekyler i lungan. Examensarbetet baserades på en vetenskaplig artikel som arbetsgruppen hade publicerat 2016.

– Det var utmanande att inse att metoden vi försökte få fram behövde utvecklas ännu mer. Det var lite trist men det var också utvecklande att förstå att det är så här forskning fungerar. Man har en idé, testar den och inser sedan att det krävs mer utveckling än vad man kan tro. Jag är superglad att jag fick vara med om detta redan som kandidat.

När examensarbetet var avslutat fick Lovisa en projektanställning och kunde fortsätta arbetet med kollegorna i forskargruppen.

– Jag var ju redan insatt i ämnet och jag fick behålla gnistan som tändes kring att verkligen få fram något nytt. Nu jobbar vi med ytterligare en vetenskaplig artikel i ämnet, säger hon.

Man utomhus

Jesper Krusell studerade till brandingenjör och ville undersöka vad som händer i ett stridsfordons dieseltank som blir beskjuten med riktad sprängverkan. De storskaliga testmiljöerna lockade honom att göra exjobbet på FOI.

Jesper studerade till brandingenjör på en högskola i Norge. Han hade växt upp nära FOI vid Grindsjön utanför Stockholm och när det var dags för exjobb sökte han sig dit. Som utbildad brandingenjör såg han möjligheter med de fälttester som FOI har förmåga att genomföra.

I sitt exjobb undersökte Jesper vad som händer i ett stridsfordons dieseltank som blir beskjuten med riktad sprängverkan (RSV).

– Jag lockades av möjligheten att göra verkliga experiment och gå från teori till skarpa försök. Att få göra allt från uträkningar i Excel till skarpt experiment där man skjuter en RSV-stråle genom en dieseltank. Det särskiljer FOI från andra platser, säger Jesper.

Jesper visste redan från början vad han ville undersöka under exjobbet och han fick stort utrymme att arbeta fritt.

Fanns det alltid en väg framåt

Men stödet och expertisen fanns alltid nära till hands. När exjobbet körde fast fanns det alltid en väg framåt.

– Vi diskuterade i fikarummet om de data vi fått från försöken och då fick jag tips att ta kontakt med en kollega i Kista som visade mig ett diagram jag kunde använda i min rapport. Kunskapen på FOI är enorm och kommunikationen internt är bra. När min handledare inte hade kunskap om exempelvis tryckförändringar hänvisade han mig till andra experter på FOI.

Stödet och engagemanget Jesper fick från kollegorna var stort.

– Om jag skickade ett utkast till handledarna så fick jag snabb feedback och tips. Det var aldrig något problem att knacka på och säga ”hej jag har ett problem hur ska jag göra?”

Blev en bra start på karriären

Genom exjobbet fick Jesper också en inblick i hur det är att arbeta inom försvaret och när han fick möjlighet att söka en tjänst på FOI så tog han den. Idag är Jesper anställd som forskningsingenjör och forskar bland annat om hur sprängverkan påverkar allt från flygplatser till stridsfordon.

– Det blev en bra start på karriären som nyutexaminerad!

Andreas Brorsson

Exjobbet med att bygga upp en intelligent agent med hjälp av brädspel, som efterliknar riktiga krigshändelser, passade Simon Enkido Bethdavid som hand i handsken.
–Det var ett väldigt ambitiöst projekt och jag gillade den konstanta utmaningen i att försöka ta mig vidare när jag stötte på problem, säger han.

När Simon fick syn på FOI:s annons om exjobbet kändes det klockrent. Förutom att han hade utvecklat ett stort intresse för maskininlärning de senaste åren hade han precis sett en fängslande dokumentär om hur en regerande världsmästare i strategispelet Go kunde besegras med artificiell intelligens. Exjobbets syfte var att se om en liknande metod med AI skulle gå att implementera i krigsspel.

–Mitt exjobb var det första steget i projektet. Syftet var att få ihop en intelligent agent som kan användas för att utvärdera olika krigssituationer och fungera som stöd vid beslut om offensiva och defensiva operationer.

Under hela ex-jobbet hade han nytta av sin utbildning till civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala universitet och kunde dra paralleller till projekt som han hade jobbat med innan.

–Hur tänkte jag där och hur kunde jag använda det i mitt exjobb? Det var problemlösning hela tiden och jag läste mycket vad andra forskare hade publicerat, och försökte förstå varför det fungerade för dem och inte för mig.

Pusselbit som föll på plats

Dagarna bestod också av många möten och diskussioner med folket på enheten, över lunchen och på fikaraster.

–Det var fantastiskt att få jobba tillsammans med så begåvade människor. Från början visste jag inte att FOI var så stort och att man forskar inom alla möjliga intressanta områden.

Tiden på FOI blev en saknad pusselbit som plötsligt föll på plats för Simon.

–Nu kan jag se var jag själv skulle kunna tänka mig att vara i framtiden. Om man inte känner sig redo för att doktorera, men inte heller för att gå direkt ut i industrin, är forskningsinstitut som FOI ett perfekt alternativ.

Sofia Bergström

För Sofia Bergström har det ena gett det andra. Under 2018 gjorde hon sitt examensarbete på FOI i Linköping. Kort därefter fick hon fast anställning.
– Här finns många intressanta projekt, inte bara på min enhet utan i hela huset, säger hon.

Sofia är uppvuxen i Uppsala där hon också läste teknisk fysik med inriktning på inbyggda system på universitetet. Att hon hamnade på FOI i Linköping berodde bland annat på ett flitigt radiolyssnande.

– Jag har ofta hört experter från FOI uttala sig i olika intressanta ämnen på radio och dessutom hade vi en intressant gästföreläsning på universitetet med en forskare från FOI. Det och att Linköping kändes som en perfekt stad att flytta till gjorde att jag sökte hit, berättar hon.

FOI:s avdelning i Linköping är inriktad på ledningssystem. Under examensarbetet fick Sofia vara på enheten för robust kommunikation och undersöka antenners egenskaper och inverkan på kommunikationssystemet.

Välkomnad från början

Arbetet ingick i ett större projekt kring att skapa ett robust kommunikationssystem på militära plattformar.

– Jag kände mig välkomnad från början och det är en väldigt trevlig avdelning med bra sammanhållning och hög kompetens. När de ville ha kvar mig efter exjobbet tackade jag ja eftersom jag trivdes så bra, säger hon.

Idag är Sofia anställd på samma enhet och arbetar delvis med att vidareutveckla examensarbetet. Hon har bland annat skapat en modell för att undersöka antennparametrar men är också med i projekt kring routingfrågor i trådlösa mobila nät och satellitkommunikation.

– FOI har en trevlig blandning av externa beställare och forskning i framkant. En annan bra sak är att man får vara med i projekt hela vägen och se vad resultatet ska användas till. Det känns kul att få följa projektet genom hela processen.

Många var nyfikna

Idag har hon nytta av flera saker som hon fick lära sig under examensarbetet – att planera sin egen tid, hur möten funkar och presentationsteknik. Det var också mycket självständigt tänkande, en stor utmaning för den som kommer direkt från universitet med sina fasta ramar. Hennes handledare såg till att hon höll projektet på rätt spår och många i korridoren var nyfikna på vad hon jobbade med.

– Exjobbet var en jättebra inkörsport till det jag gör idag.

Man i stol

Mattias Tjernberg gick beteendevetenskapliga programmet i Lund med inriktningen psykologi och har länge haft ett intresse för totalförsvaret. I sitt exjobb undersökte han hur beslutsfattare tar till sig komplex information.

Inom beslutsteori finns begreppet low probability high-consequence; hur beslutsfattande går till när sannolikheten för att något ska inträffa är låg men där konsekvenserna är stora om det väl inträffar. Coronapandemin är ett exempel på detta.

Mattias ville undersöka hur experter uppfattar risk utifrån hur informationen presenteras.

– Vi jämförde lekmän och experter och i vilken grad de förlitar sig på annat än fakta när de fattar beslut. Det vi kunde se var att experterna hade en underliggande logik i sina beslut på ett annat sätt än lekmännen så det var betryggande, säger Mattias.

Mattias hade sedan tidigare ett intresse för totalförsvaret och kom till FOI först som praktikant och därefter som exjobbare.

– Att göra exjobbet på FOI innebar en möjlighet att få undersöka verkliga lösningar på samhällsutmaningar istället för att bara tänka teoretiskt. Det var väldigt roligt att få tillämpa mina teoretiska kunskaper på riktigt.

Mattias blev väl omhändertagen på FOI och fick stort stöd inte minst när det gällde att rekrytera deltagare till studien.

– Jag togs på allvar och fick bra stöd från handledare och kollegor. Jag fick både stöd i metod och tillvägagångssätt men hade fria tyglar kring vad jag skulle inrikta mig mot. För mig passade det väldigt bra för jag visste vad jag ville undersöka. Det jag behövde stöd kring var vilka verktyg jag skulle använda och här fick jag ett jättestor hjälp från kollegorna på FOI, säger Mattias.

Stor kunskap om Försvarsmakten

Mattias trivs bra på FOI och beskriver kulturen som sympatisk och öppen.

– Det är ett bra gäng som gärna delar med sig av tankar och idéer. Jag blev snabbt en i gänget och kände mig delaktig. Det finns annars en risk att exjobbare hamnar för sig själva, men om jag satt med på ett möte så lyssnade man på mig på samma sätt som vilken medarbetare som helst.

Mattias blev anställd på FOI efter sitt exjobb.

– Att få sitta på plats på FOI ger en stor kunskap om Försvarsmaktens arbete. Vill man jobba inom totalförsvaret så har man ett enormt försteg genom att ha varit här.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-11-04