Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Praktik hos Försvarsanalys

Är du intresserad av att göra skillnad inom försvar och säkerhet, och är i slutskedet av din utbildning? Då är du välkommen att söka praktikplats på FOI:s avdelning för Förvarsanalys.

Kajsa Colde, master stats­veten­skap, berättar vad man kan förvänta sig som praktikant på FOI.

Avdelningen för Försvarsanalys forskar och arbetar bland annat inom områdena säkerhetspolitik, försvarsekonomi, operationsanalys och strategiskt planering, krisberedskap och civilt försvar. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och MSB men eftersom säkerhetsfrågorna skär över alla delar av samhället arbetar vi också för många andra departement och myndigheter.

Som praktikant hos oss får du en god inblick i verksamheten och hur det är att arbeta här. Arbetet bedrivs i projekt av varierad storlek och karaktär. Du kommer att arbeta i en forskningsnära miljö, full av engagerade experter och handledare som stöttar dig på bästa sätt.

Söka praktikplats

Du studerar på kandidat- eller mastersnivå vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår och är berättigande för högskolepoäng.

Utöver detta ser vi att du har ett stort intresse för och gärna erfarenhet från försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

Du trivs med att arbeta självständigt tar initiativ och har en god analytisk förmåga. Vidare vill vi att du har en god förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.

Språkkunskaper utöver engelska ser vi som meriterande, särskilt för vissa av projekten.

Läs mer nedan om respektive projektområde för övriga krav.

  • Praktikant till enheten Asymmetriska hot, arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism: Som praktikant hos oss kommer du bland annat att genomföra omvärldsanalys inom terrorism och våldsbejakande extremism. Du inhämtar och analyserar forskningsområdet, för att förstå och möta uppdragsgivares behov. Du kommer att delta i studier och bistå med kunskapsspridande uppgifter. Vi söker dig som har samhällsvetenskapligt, säkerhetspolitisk eller kriminologisk bakgrund, samt intresse för ämnet.
  • Praktikant till enheten Asymmetriska hot, informationspåverkan: Som praktikant hos oss kommer du att arbeta med studier och omvärldsbevakning med inriktning mot informationspåverkan och psykologiskt försvar. Du kommer att vara involverad i ett antal projekt inom området, bl.a. ett projekt med fokus mot ökat skydd av allmänna val. Vi söker dig som har en bakgrund inom samhällsvetenskap, säkerhetspolitik eller strategisk kommunikation. Det är meriterade om du har arbetat med allmänna val, exempelvis som röstmottagare eller rösträknare.
  • Praktikant till FOI:s enhet Säkerhetspolitik, praktik inom Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS): I projektet görs bl.a. samlade analyser av den militärstrategiska utvecklingen i Nordeuropa och av aktuella händelser som påverkar de militära förhållandena i området. Vi söker dig som studerar på kandidat- eller mastersnivå och har ett intresse för västländernas säkerhets- och försvarspolitik, försvarsutgifter, militära förmågor, operationer, övningar, beredskap m.m.
  • Praktikant till enheten Säkerhetspolitik, praktik inom Rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik (RUFS): I projektet studerar vi rysk säkerhetspolitik – ofta med särskilt fokus på militära frågor. Vi söker dig som har ett intresse för rysk säkerhetspolitik, rysk syn på forskning och teknologiutveckling (inklusive cyberaspekter), ryska försvarsutgifter samt Rysslands militära förmåga, försvarsindustri och politiska utveckling i stort. Projektet studerar också Rysslands utrikespolitik och relationer med länder som Ukraina, Belarus, Moldavien samt länderna i Kaukasus och Centralasien. Vi ser därmed gärna även sökande praktikanter med intresse för dessa länder. För att bli praktikant inom RUFS är det en stor fördel att kunna ryska.

Praktiktid
Praktikperioden omfattar 20 veckor under vårterminen 2021. Tillträdesdatum bestäms i samråd mellan praktikanten och FOI. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Ekonomisk ersättning utgår inte. Som praktikant hos oss ska du vara försäkrad genom din högskola. Praktiken måste godkännas av din högskola.

Praktik på FOI förutsätter svenskt medborgarskap. Alla praktikanter måste genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan tjänsten påbörjas. Arbetsplatsen är belägen i Kista.

Välkommen med din ansökan via vår ansökningssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster senast 2020-10-18 där du hittar mer information.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar kring praktik på Försvarsanalys är du välkommen att skicka ett mejl till student.fa@foi.se

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-10-06