Teknisk utveckling förändrar försvaret

forskare med drönare

FOI är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Var med och sök svaren för en säkrare värld!

Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor. Hos oss får du kläcka idéer, utveckla dem och se dem förverkligas hos uppdragsgivare som till exempel Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen.

Kan 5G vara den tekniska lösningen för försvaret?

På FOI kan du vara med och utveckla robust radio­kommunikation åt våra uppdragsgivare. Hos oss utvecklar du dig själv och din kunskap tillsammans med andra experter och får möjlighet att lösa spännande problem som är viktiga för både totalförsvar och hela samhället.

Man med motor

Vill du undersöka vilka hot som finns mot cyberleveranskedjor?

Människor vid datorer

FOI utvecklar kunskap och ger stöd för att förbättra Sveriges cyberförsvar. Verksamheten berör bland annat

  • informationssäkerhetskultur
  • värdering av säkerheten i tekniska system
  • bedömning av informationssäkerhetsrisker
  • genomförande av cyberoperationer och
  • verktyg för att genomföra cybersäkerhetsövningar.

Läs om FOI:s arbete med cybersäkerhet

Intresseanmälan: Vill du vara med och utveckla Sveriges förmåga i cybermiljön? Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2024-04-29