Behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina person­uppgifter som du lämnar till oss i samband med kurs, utbildning eller konferenser.

FOI är personuppgiftsansvarig för de person­uppgifter som samlas in när du anmäler dig.

Uppgifterna behandlas till följande ändamål:

  1. För att administrera utbildningen (exempelvis ta fram deltagarlistor, ordna med specialkost och fakturering) samt föra statistik över deltagande.
  2. För inpassering till FOI:s lokaler.
  3. För att kunna lämna erbjudande om nytt kurstillfälle i samma kurs eller i någon annan av FOI:s kurser.

Enbart personer som arbetar med administration av kursen kommer att behandla uppgifterna.

Personuppgifter kopplade till kurs- och utbildnings­administration sparas endast så länge ändamålet kräver detta och raderas därefter. Viss information kopplad till betalning sparas enligt bokföringslag­stiftningen.

Uppgifter om personnummer används för inpassering till FOI:s lokaler och sparas i tio år.

Uppgifter om e-postadresser sparas tills vidare för att FOI ska kunna informera om nytt kurstillfälle även efter kursen. Om du inte vill att FOI sparar din e-postadress kan du meddela FOI detta.

Genom att anmäla dig till kursen eller utbildningen samtycker du till behandlingen av dina person­uppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta FOI.

Läs mer Om dataskyddsförordningen om dina rättigheter som registrerad och om hur du kan kontakta FOI.

Senast uppdaterad: 2023-02-03