17 april 2015

Internationellt besök med fokus på prov­stopps­avtalet för kärnvapen

CTBTO är en internationell organisation för att övervaka provstoppsavtalet för kärnvapen­sprängningar. Idag besökte deras högste representant FOI:s forskningsverksamhet.

Sverige har en lång tradition av att vara engagerade i nedrustningsavtal och på FOI är forskarna bra på att detektera radioaktivitet i luften. Forskningen på FOI inom detta område är till största delen anslags­finansierad via Utrikes­departementet men uppdrag beställs också från till exempel SSM (Strålsäkerhets­myndigheten) och CTBTO (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). CTBTO har funnits sedan 1996 och har uppdraget att övervaka att ingen stat utför kärnvapen­prov­sprängningar på land, i atmosfären, under vattnet eller under marken. CTBTO:s Executive Secretary Lassina Zerbo är idag på besök i Sverige.

- FOI har ett stort och betydelsefullt samarbete med CTBTO och organisationen fyller en oerhört viktig funktion som övervakare av att provsprängnings­stopp efterföljs. Det betyder mycket att CTBTO:s Executive Secretary Lassina Zerbo kommer till Sverige för att möta vår utrikesminister och för att träffa Hans Blix. Vi är också glada för att han kommer speciellt till FOI för att besöka vår forsknings­verksamhet här, säger Anna-Lena Österborg, Överdirektör vid FOI.

Lassina Zerbo träffade under förmiddagen FOI:s Överdirektör Anna-Lena Österborg och ett flertal forskare vid FOI. Lassina Zerbo fick bland annat också en demonstration av FOI:s xenonlabb, SAUNA. SAUNA är ett mätnings­system som ingår i ett globalt nätverk med 300 nätpunkter runt om på jorden med uppgift att stödja CTBTO i arbetet med att övervaka att kärnvapen­provsprängningar inte genomförs. SAUNA är världskänt för mätningar av luft­buren radioaktivitet. Den första prototypen till systemet utvecklades vid FOI under 2000 och lanserades kommersiellt under 2003. Under 2006 blev systemet uppmärksammat när det uppmätte xenon från ett nordkoreanskt underjordiskt kärnvapen­prov. FOI har fått i uppdrag av regeringen att vidare­utveckla SAUNA för att ytterligare stärka verifikationsregimen. 

- Lassina Zerbo från CTBTO uttryckte en angelägenhet om ett fortsatt gott samarbete med FOI och Sverige där vi kan fortsätta att bidra som ett av de mest fram­trädande länderna när det gäller övervakning och verifiering av provstopp för kärnvapen, säger Martin Goliath, enhetschef på FOI.

På FOI arbetar experter med bedömningar av hotet från kärnvapen och här ingår också arbetet med nedrust­nings­­frågor och frågor kring icke-spridning. FOI har den nationella tekniska expertkompetens som arbetar med tekniska verifikationsfrågor, främst hur man kan mäta om ett kärnvapen sprängts men också hur andra avtal kring kärnvapen skulle kunna verifieras.

Under gårdagen talade Sveriges utrikes­minister Margot Wallström på ett seminarium om kärnvapen­nedrustning på Utrikespolitiska institutet och ministern sa bland annat att ”Sverige och EU har länge arbetat till stöd för att provstoppsavtalet CTBT ska träda ikraft /…/ På den tekniska sidan har regeringen gett FOI i uppdrag att vidare­utveckla det svenska systemet SAUNA som upptäcker kärnspräng­ningar genom ädelgasdetektion. SAUNA är en nyckel­komponent i CTBT:s verifikations­system och Sverige är ett av endast tre länder som har spetskompetens på detta område”.

Läs mer om CTBTO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs Utrikesminister Margot Wallströms tal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UD tar emot Lassina Zerbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om SAUNA