24 november 2015

FOI deltar i Samhällssäkerhet 2015

Den 24-25 nov arrangeras Mötesplats Samhällsäkerhet i Kista för att utveckla samarbetet inför, under och efter olyckor och kriser. Mötesplatsen är uppdelad i en utställning, ett konferens­program med presentationer och en vetenskaplig konferens, TAMSEC. 

FOI medverkar i flera olika skepnader på Mötesplatsen. Du hittar oss i monter B11 via Samverkansplattform H2020 Säkra samhällen och i monter B14, via forskningsplattformen Security Link. 
FOI är också mycket aktiva på TAMSEC, som är en mötesplats för forskare, industri, slut­användare och besluts­fattare, med ett vetenskapligt program för båda dagarna. 
Läs mer om TAMSEC programmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla presentationer sker i sal M4. Förutom flera bidrag till posterutställningen, som koordineras av Christina Grönwall, medverkar på tisdagen Magnus Jändel kl 14.20 med ett bidrag om Anonymisering av personliga data som inte fungerar, och Maria Johansson kl. 14.40 om Anomalidetektion i smarta elnät. På onsdagen kl 13.00 diskuterar Hans Frennberg de kommande utlysningarna inom H2020 Säkra samhällen för år 2016-17.

I konferensprogrammet medverkar FOI med två presentationer på tisdagen: 
Det säkerhetspolitiska läget kl 13.30 i sal M6 med Carolina Vendil Pallin. Läs mer om projektet Rysk utrikes-försvars- och säkerhetspolitik.

Civilt försvar – från politisk beställning till konkret förmåga kl. 13.45 i sal M1 med Fredrik Lindgren.

Läs mer om Mötesplats Samhällssäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på följ Twitter som #samsak15.