8 juni 2016

Utrikesministern inviger symposium om kemiska vapen

Idag invigs det internationella symposiet om Skydd mot kemiska och biologiska vapen i Stockholm av utrikesminister Margot Wallström. Symposiet äger rum 8-10 juni.

I en allt oroligare omvärld ökar behovet av kunskap och utveckling för att upprätthålla förbuden mot massförstörelsevapen och stoppa spridningen av dessa. Förutom utrikesministern invigningstalar även Ms Angela Kane om FN:s nedrustningsarbete, Dr John Walker om framtida utmaningar kring biologiska vapen och Mr Alan King om hur INTERPOL arbetar förebyggande mot hot om CBRN-terrorism.

-- Vi kan vara stolta över vår svenska kompetens inom skydd mot kemiska och biologiska vapen, säger Dr Martin Nygren, forskare vid FOI och den som lett planeringen av CBW-symposiet. FOI:s kompetens inom detektion blev känd över hela världen 2013 när användningen av sarin i Syrien kunde verifieras.

–Det blir nu allt viktigare att identifiera nya CBW-hot och nya aktörer, konstaterar Dr Martin Nygren vidare. De konventioner som stoppar spridning av massförstörelsevapen skrivs under av stater, de behöver utvecklas för att också kunna hantera hotet från terrorister.

Förutom sessioner kring hot och risker, samt detektion och fysiska skydd så diskuteras under de tre dagarna även utbildning för personal som ska agera vid CBRN-händelser, erfarenheter från Ebola-utbrottet och ett stort antal andra frågor kring skydd mot kemiska och biologiska vapen.

CBW-symposiet hålls i år på Älvsjömässan. Där finns även 55 utställare som på plats visar fysiska skydd och annan teknik som är nödvändig i det praktiska nedrustningsarbetet.

För mer information om CBW-symposiet, programmet och utställningen

Utrikesminister Margot Wallströms tal vid invigningen (engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot

CBRN är den vedertagna förkortningen för kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen.
CBW är den engelska förkortningen för kemisk och biologisk krigföring.