23 november 2016

Internationell forskningsutmärkelse till FOI

Forskare från FOI får internationell utmärkelse för forskningsrapport om tekniker för undvikande av egenproducerad radiostörning

Tre forskare från FOI, Sara Örn Tengstrand, Patrik Eliardsson och Erik Axell, tilldelades nyligen utmärkelsen 2016 Fred W. Ellersick MILCOM Award for the Best Paper in the Unclassified Technical Program. Trion, som är verksamma vid enheten för Robust telekommunikation, fick utmärkelsen för sitt bidrag Mitigation of Multiple Impulse Noise Sources Through Selective Attenuation. Utmärkelsen delades ut under den årliga MILCOM-konferensen där forskningsinstitut, universitet och näringsliv deltar. Konferensen är den viktigaste i sitt slag och hölls den här gången i Baltimore.


Forskningsrapporten som belönades handlar om tekniker för att undvika egenproducerad radiostörning, till exempel när många olika enheter används i kompakta utrymmen.


Bidraget valdes ut bland de totalt 225 manuskript som godkändes av konferensen. På MILCOM, till skillnad från på många andra konferenser, utses bara ett bidrag till det bästa i MILCOM Unclassified Program.

- Juryn gav ingen motivering, men personligen tror jag att vi tilldelades priset eftersom vår forskningsrapport är lätt att ta till sig och har en praktisk tillämpning, säger enhetschef Jan-Erik Mathisen


- Utmärkelsen betyder mycket både för FOI och för vår enhet. MILCOM är en av de största konferenserna inom det här området. För oss är det viktig benchmarking att delta i sådana här sammanhang. Nu har vi verkligen fått ett kvitto på att vi står oss i konkurrensen.