31 mars 2017

FOI beräknar flygets klimatpåverkan med större precision

Modellen som FOI använder för att beräkna koldioxid­utsläppen från det civila flyget i Sverige har nu blivit bättre. Detta efter ett forskningsprojekt som FOI gjort tillsammans med Luftfartsverket (LFV) på uppdrag av Transportstyrelsen.

Flygplan

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Nuvarande beräkningar av koldioxidutsläpp som FOI gör på uppdrag av Transportstyrelsen har under­skattat den flugna sträckan. Detta eftersom modellen utgår från den rakaste och kortaste möjliga flyg­vägen. I själva verket flyger flyg­bolagen aldrig den rakaste vägen.

Transportstyrelsen gav därför 2016 FOI och LFV i uppdrag att utveckla och förbättra modellen.

I projektet har FOI, via LFV, fått tillgång till verkliga radarspår för sju inrikes sträckor där alla flygningar för fyra veckor (en vecka per årstid) analyserats, totalt 1 700 flygningar. Analysen visar att flygvägarna är 4–14 procent längre än rakaste vägen för de analyserade veckorna. Genom radarspåren kan FOI förfina beräknings­modellen för bränsle och emissions­­beräkningar så att skillnaden mellan beräknad och faktiskt flugen sträcka blir mindre.

– Utöver den förbättrade modellen har LFV implementerat ett verktyg i sitt flygtrafik­ledningssystem för att kunna analysera hur de kan leda flygtrafiken på ett sätt som ytterligare sänker bränsleförbrukningen, säger Tomas Mårtensson, forskare på FOI.

Underlaget kan också användas för att studera andra klimateffekter på hög höjd. Detta handlar både om bildning av kondensations­strimmor och påverkan från vattenånga, sot, kväve- och svavelföreningar som när det sker på hög höjd påverkar klimatet. FOI ska nu göra en enklare analys för att se i vilken omfattning trafiken flyger på höjder som ger extra klimat­effekter. Transportstyrelsen planerar att söka ytterligare forskningsmedel för att kunna göra fler analyser.

Möte Tomas Mårtensson, FOI, Therése Sjöberg, Transportstyrelsen och Patrik Bergviken, LFV

Från vänster: Tomas Mårtensson, FOI, Therése Sjöberg, Transportstyrelsen och Patrik Bergviken, LFV. Foto: Transportstyrelsen