11 april 2017

Kärnvapen aktuell fråga i Europa

Som en följd av Rysslands militära agerande mot flera av sina grannländer har den säker­hets­politiska situationen också i vår del av Europa försämrats. Nordeuropa och särskilt Östersjö­regionen befinner sig i skärnings­punkten i den öst-västliga konfronta­tionen. Vad innebär det för Sverige? Ett aktuellt projekt från FOI tittar närmare på en av de knepigaste frågorna – förnyat fokus på kärnvapen.

soldater med atombomb i bakgrunden

Foto: SVT/TT

Med utgångspunkt i det försämrade säkerhets­läget, genomför FOI ett projekt för att titta närmare på den senaste utvecklingen på kärnvapenområdet. Politiska uttalanden, liksom olika länders moderniserings­program kommer att ges ett större utrymme än den rent tekniska förmågan i studien.

– Under vårt arbete kommer vi också att titta närmare på mer konkreta frågor, säger John Rydqvist, forskare på FOI och huvudansvarig för arbetet i projektet. Syftet är främst att analysera hur den fortsatta utvecklingen på kärnvapen­området påverkar synen på det europeiska slagfältet. Finns det åter planer på att använda kärnvapen i strid?

Allt fler länder börjar signalera att de har behov av det skydd som kärnvapen ger. Särskilt Rysslands retorik, deras förnyelse av arsenalen och militär­teoretiska debatt pekar i den riktningen. Inom NATO har diskussionen utvecklats till att handla om hur NATO-alliansen ska säkra sin förmåga på området. Hur ska Sverige som nation agera på denna utveckling? Vad innebär det att ta emot hjälp från länder och allianser som har kärnvapen i sin arsenal samtidigt som Sverige arbetar för nedrustning eller ett förbud mot kärnvapen?

Det pågående projektet kommer senare i vår att resultera i en rapport om kärnvapen­situationen i Europa.

Kärnvapenfrågorna behandlades nyligen i FOI:s rapport Strategisk utblick 6 som publicerades i november 2015.