24 maj 2017

FOI i unikt simulerings­samarbete med USA

Flygvapnets luftstridssimulerings­centrum är världsledande inom simulerings­teknik för träning och utbildning av stridspiloter. Tekniken har demonstrerats i en amerikansk övning med utmärkt resultat.

Bildskärmsvägg

Från I/ITSEC i december. Foto: AFRL.

Träningskonceptet LVC, Live, Virtual and Constructive, gör det möjligt för enskilda piloter och hela förband att träna komplexa scenarier utan att behöva lämna marken.

– Simuleringar är en mycket bra lösning, säger Stefan Ungerth som är chef för Flygvapnets luftstrids­simulerings­centrum, FLSC som är en enhet på FOI i Kista. För det första är det en kostnadsfråga. Moderna flygplan blir allt dyrare att skicka upp för träningsändamål. För det andra handlar det om sekretess. Om vi flyger riktiga scenarier finns risken att vi avslöjar våra styrkor, svagheter, prestanda och taktik. För det tredje är det oftast omöjligt att ta så stora områden som det handlar om i anspråk för tränings- och övningsändamål.

FLSC och AFRL, US Air Force Research Laboratory, har sedan 2015 ingått i ett samarbetsavtal kring träning och utbildning. Samarbetet i träningskonceptet LVC genomgick ett eldprov i Florida i vintras under en demonstration på I/ITSEC, världens största mässa för simulering och träning. Demonstrationen visade ett uppdrag för såväl precisionsbekämpning av markmål från luften som bekämpning efter identifiering av luftmål. FLSC deltog som enda utländsk partner tillsammans med aktörer från flera anläggningar runt om i USA.

– FOI deltog med två virtuella Jas Gripen-plan som flögs av svenska stridspiloter från FOI:s anläggning i Kista, säger Flygvapnets pilot Mikael ”Caveman” Mitchell som kommenterade demonstrationen live på mässan i Orlando.

De andra deltagarna bestod av andra virtuella deltagare i luften och på land samt konstruerade fiendestyrkor och riktiga flygplan som befann sig i luftrummet ovanför övningsplatsen i Indiana.

Mikael Mitchell understryker att konceptet inte kan ersätta flygträning.

– Det är ett bra och kostnadseffektivt komplement, inte minst för att träna komplexa övningar där fienden befinner sig flera mil bort, säger han.

– Utmaningen ligger framförallt i att kommunikationen, samarbetet och terminologin ska klaffa när stora förband ska synkronisera sina procedurer, protokoll och standarder. Att det fungerade så bra, trots att vi befann oss i olika världsdelar, berodde på ett gott samarbete, säger Sinna Lindquist som är forskare på FOI och projektledare för det svenska deltagandet i övningen. En annan fördel med simuleringar och LVC-konceptet är möjligheten att hitta nya mått på effektiviteteten i träningen genom data från övningarna. Mätbarheten kommer att utvecklas parallellt med träningskonceptet, säger hon avslutningsvis.

Film från I/ITSEC

Videon är producerad av AFRL och är cirka åtta minuter lång.


Bildskärmsvägg vid övning hos FLSC

FLSC under övningen. Foto: FOI.