7 juni 2017

FOI får regeringsuppdrag om våldsbejakande extremistisk propaganda

Regeringen gav den 2 juni i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av vålds­be­jak­an­de extremistisk propaganda.

Kretskort i bakgrunden man i huvtröja i förgrunden

FOI har fått i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

Läs mer om regeringsuppdraget.