12 juli 2017

Ökad oro för attacker med kemiska stridsmedel

Användningen av kemiska ämnen för att skada och döda människor ökar i konfliktområden som Syrien och Irak. Det framgår av FOI:s senaste rapport åt Försvarsdepartementet om CBRN-hot från ickestatliga aktörer.

Man i skyddskläder rengör hus

En person från räddningstjänsten rengör hus i staden Taza i den irakiska regionen Kirkuk. Daesh angrep staden med kemiska vapen i början av mars 2016. Foto: AP Photo/Anmar Khalil.

Årligen sammanställer FOI en rapport på uppdrag av Försvarsdepartementet om användningen av CBRN, det vill säga kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Rapporten beskriver inträffade händelser där CBRN har utnyttjats av ickestatliga aktörer. Syftet är att visa på avvikelser och trender för att de nationella myndigheterna i Sverige ska få en uppdaterad bild av läget och kunna samordna sitt arbete och sin beredskap med det som inträffar i världen.
Av årsrapporten för 2016 framgår att oron för att terrorister ska använda sig av CBRN har blivit påtagligt större.

– Vi kan se att det finns aktörer i konfliktdrabbade områden som Syrien och Irak som uppvisar en ambition i att försöka öka sin förmåga att använda CBRN. Tidigare kunde de spränga tankar med farliga ämnen för att få en utspridning men nu kan vi se att de själva har börjat producera de här ämnena och försöker utveckla dem. Då blir det en helt annan karaktär på hoten, säger Magnus Normark, försteanalytiker på avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet vid FOI.

Samtidigt påpekar Magnus Normark att det inte finns något som i nuläget tyder på att terrororganisationen Daesh kommer att genomföra attentat med spridning av CBRN i Europa. Attacker med olika typer av farliga ämnen förekommer i och för sig regelbundet, men i de allra flesta fall är de riktade mot enstaka personer.

– Men oron finns naturligtvis för att spridningen av farliga ämnen ska utvecklas över tid. Ju bättre Daesh blir på att använda den här typen av stridsmedel desto större är risken att de som återvänder från konfliktdrabbade områden har fått kunskap och inspiration att genomföra attentat med farliga ämnen i Europa, säger han.

De årliga rapporterna baseras uteslutande på information från öppna källor och ingår i ett anslagsfinansierat projekt från Försvarsdepartementet. Omvärldsbevakningen sker löpande av fem tekniska CBRN-experter på FOI och redan nu kan de urskilja trender i rapporten för 2017 som kommer i början av nästa år. Bland annat har antalet attacker med frätande syra riktade mot enskilda personer ökat i Storbritannien.