4 september 2017

Kärnvapenprov i Nordkorea

FOI bedömer på grundval av seismiska data att Nordkorea den 3 september genomfört ett kärnvapenprov.

Seimiska data

Från mätning vid FOI:s seismiska mätstation i Hagfors. Illustration: FOI/Anders Mörtsell.

Provet utfördes kl. 5.30 svensk sommartid vid den uppskattade positionen 41.3N, 129.1E, det vill säga i samma område som de tidigare proven i oktober 2006, maj 2009, februari 2013, januari 2016 och september 2016. Det är rimligt att anta att provet liksom tidigare utfördes i en tunnel i Mant’ap-sanmassivet vid Pungye-ri.

Baserat på mätningar vid FOI:s seismiska mätstation i Hagfors var magnituden omkring 6.1, omkring 6,5 gånger kraftigare än provet i september 2016. Den uppskattade laddnings­styrkan ligger mellan 100 och 200 kiloton, vilket alltså är avsevärt högre än tidigare prov och konsistent med att Nordkorea tagit ytterligare steg i sin kärnvapenutveckling jämfört med vad som tidigare observerats.

Analys av data från eventuella tidiga radionuklid­utsläpp kan komma att ge ytterligare information om provet. Förutom efter det första provet i oktober 2006 har inga omedelbara eller tidiga radionuklidutsläpp detekterats från de nordkoreanska proven.