11 september 2017

Världsledande – runt hörnet

FOI har utvecklat nya metoder för att se bakom hörn med hjälp av radar. Därmed befäster myndigheten rollen som världsledande på att upptäcka hot bakom ett gathörn.

radarmätare

Vad finns bakom hörnet? FOI har under mätningar i realistisk gatumiljö med hjälp av radarvågor detekterat och avslöjat om det är ett fordon eller en människa som döljer sig bakom hörn. Foto: Tomas Eriksson.

Svenska internationella insatser har visat på ett stort behov av tekniska stödsystem för att upptäcka och följa dolda hot i urbana, komplexa miljöer.

Radar har traditionellt använts för spaning på långa avstånd och i öppen terräng. Men forskarna vid FOI:s Linköpings­kontor har visat på stora möjligheter att på korta avstånd använda radarns goda förmåga att detektera rörelser. Radarvågor kan anpassas för att tränga igenom material, vilket gör det möjligt att detektera rörliga objekt bakom väggar.

FOI var först i världen med högupplösta avbildningar av en människa bakom en vägg. Radarvågor kan också anpassas för att reflekteras mot väggar, vilket gör det möjligt att upptäcka rörliga hot bakom ett gatuhörn, ett forskningsområde där FOI är världsledande.

Vid årsskiftet avrapporterar FOI det treåriga forsknings­projektet ”Radar för övervakning” till Försvarsmakten. Där redovisas nya framgångar i arbetet att med hjälp av radar detektera rörliga hot bakom hörn.

– Vi har kommit så långt att vi i mätningar i realistisk gatumiljö kan detektera och avslöja om det är ett fordon eller en människa som döljer sig bakom ett hörn. Vi kan också avgöra om det är en eller flera människor, säger Stefan Nilsson, forskningsledare.

Projektet har även undersökt metoder för att detektera drönare (UAV).

– Drönare är ett växande hot, som kan spana, gömma sig på olika platser och fungera som sensorer. Vi har i experiment med en UAV placerad bakom ett hörn visat att radarn kan observera en enskild rotor röra sig, säger Stefan Nilsson.

Metoderna går att använda civilt

En av FOI:s styrkor i arbetet med radar­övervakning är förmågan att vid sidan av beräkningar och simuleringar även kunna göra mätningar i realistiska miljöer. Det gör FOI till en attraktiv partner i internationella forskningssamarbeten.

– Vi deltar till exempel i flera projekt inom EU:s säkerhetsforskningsprogram. Det gör att vi kan byta kunskap med andra framstående forsknings­organisationer, säger Stefan Nilsson.

Forskningen är främst inriktad mot Försvars­maktens behov, men Stefan Nilsson ser även civila tillämpningar.

– De polisiära problemställningarna kan vara lika de militära, som att kriminella är gömda bakom en vägg eller ett hörn. Då kan radarn ge ökad operativ förmåga och minska risken för egna skador genom att detekterar dem. I framtiden kan jag även se möjligheten att utryckningsfordon utrustas med radar för att se om det kommer bilar bakom hörnet i korsningar.