2 oktober 2017

Stor katastrofövning prövade Sveriges krisberedskap

Ett fraktfartyg kolliderar med ett kryssnings­fartyg med hundratals skadade och evakuering av flera tusen passagerare. Det var scenariet för en större katastrof­övning där delar simulerades med ett FOI-utvecklat verktyg.

Människor vid dator

På språng! Krisberedskapsexperter och observatörer igång under övningen Cornflower Wind. Foto: Louise Borlind.

Nyligen genomfördes simuleringsövningen Cornflower Wind med Totalförsvarets Forsknings­­institut (FOI) och Katastrof­medicinskt Centrum (KMC) för att studera resiliensen i Sveriges krishanteringssystem.

– Resiliens handlar om anpassnings- och återhämt­nings­förmåga, säger Rogier Woltjer, FOI:s projektledare för DARWIN-samarbetet.

Scenariot var en större fartygsolycka i Östersjön med många skadade och genom­fördes inom EU-projektet DARWIN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under övningen testades Region Östergöt­lands katastrofmedicinska beredskap och sjukvårdsledning. Utöver det tiotal personer som övades från sjukvårds­ledningen deltog även andra aktörer i krisberedskaps­systemet som SOS Alarm, Sjöfartsverket och de lokala sjukhusen på plats för att göra övningen så realistisk som möjligt. På plats fanns dessutom Polisen, Räddnings­tjänsten och samhällsaktörer som kommuner och Röda Korset.

En sak som blev tydlig i övningen är hur viktig kommunikationen är. Övningen tydliggjorde möjligheterna och hindren vid samverkan, vilket i sin tur möjliggör framtida utveckling av krisberedskapssystemet.

– Det är väldigt positivt för utvecklingen av Sveriges krishantering när hela systemet testas samtidigt och vi utvecklar vår förmåga att samverka, säger Carl-Oscar Jonson, forskningskoordinator, KMC.

–  Projektet DARWIN utvecklar och utvärderar nya riktlinjer för mer resilient krishantering. De berör arbetssätt, verktyg, strategier, planer, träning och övning, förklarar Rogier Woltjer.

Övningen kombinerade på ett innovativt sätt FOI:s simuleringsverktyg med KMC:s simulerings- och träningsmetodik för katastrofmedicinska insatser.

– Cornflower Wind ingår i utvecklings­programmet som vi nu testar. Den innebär en praktisk tillämpning av DARWIN:s riktlinjer, anpassade för regional sjukvårds­ledning. Både utvecklingsprogrammet och övnings­upplägget kan användas för att utveckla samverkan och ledning inom krishantering både i Sverige och inom hela EU, konstaterar Rogier Woltjer.